Stromáčik - január 2020

Stromáčik - január 2020

Potešte sa so Stromáčikom aj v novom roku.

Časopis Stromáčik je jedinečný mesačník zameraný na environmentálnu výchovu, ktorý prebúdza v deťoch chuť bádať a spoznávať svet okolo seba. Rodičom a pedagógom poskytuje tipy na rôzne outdoorové či zážitkové aktivity, pričom súčasťou obsahu sú aj pravidelné rubriky, ktoré rozvíjajú nasledovné zručnosti a schopnosti detí: matematicko-logické, umelecko-kreatívne, pohybvé, komunikačné, vedecko-technické, sociálno-emočné kompetencie, ďalej gramotoriku, kritické myslenie, postreh a pamäť. Viac o uvedených zručnostiach a schopnostiach sa dočítate v článku Rozvíjajte schopnosti detí so Stromáčikom.

Časopis vychádza v plnofarebnom formáte A5, v rozsahu 28 strán bez reklám. Vytlačený je na 100% recyklovanom papieri. Všetky obrázky a texty sú originálnym autorským dielom slovenských odborníkov a umelcov.

Časopis si môžete kúpiť v tlačenej podobe po jednotlivých číslach, prípadne formou predplatného, či už poštou do schránky alebo v elektronickej podobe. Ak si založíte Klub Stromu života, časopis Stromáčik máte k dispozícii v elektronickej podobe v rámci členského.

Obsah januárového čísla:

 • Príbeh z lesa-nelesa s názvom Stopy v snehu.
 • Národný park Muránska planina - rastliny a živočíchy NP, typy prírodnej krajiny.
 • Erbové hádanky - pamätové cvičenie založené na abstraktných symboloch.
 • Porozprávajte sa o norikovi muránskom a kvízovými otázkami si upevnite vedomosti.
 • Živé sochy - koordinačná hra spojená s matematikou.
 • Hľadačka a minijazykové okienko - medzi bájnymi bytosťami nájdite trvanlivé potraviny.
 • Krajina okolo nás - pokusy na tému vznik pohorí.
 • Čítankové domino - zostavte dominový vlak zo začiatočných a koncových písmen.
 • Herkulesove dobrodružstvá - zavrite oči a nechajte sa viesť hmatom.
 • Dokresľovačka a vyfarbovačka spojená s hľadaním protikladov.
 • Nájdi 10 rozdielov.
 • Hra - tréning koníkov.
COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát