Súťaž Dni biodiverzity a Nevzdávaj to

Súťaž Dni biodiverzity a Nevzdávaj to

Strom života vyhlasuje 2. ročník súťaže “Dni biodiverzity” a 1. ročník súťaže “Nevzdávaj to”.

Súťaže sú určené len pre členov Stromu života a aktivity súťaží prebiehajú medzi 21. májom a 6. júnom 2012.

Uzávierka súťaží je 10.6.2012 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky alebo dátum odoslania emailu).

 

Súťaž “Dni biodiverzity” je kolektívna súťaž (súťažia Kluby), pričom tri najlepšie Kluby získajú od Stromu života vecné ceny. Súťaž “Nevzdávaj to” je súťaž jednotlivcov (súťažia členovia) a najlepší autor získa digitálny fotoaparát.

  Dni biodiverzity: 22. mája si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity (biologickej diverzity) – International Day for Biological Diversity, ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov.

Biodiverzita je príbehom mikrosveta, ktorého sme súčasťou, ovplyvňujeme ho a on nás. Keď hovoríme o  „nás“ nemyslíme tým len nás ľudí, ale aj všetky živočíchy a rastliny vrátane vzťahov medzi ľuďmi a celou okolitou prírodou. Tieto krehké súvislosti vinúce sa ako neviditeľné nitky celým životným prostredím, sú pre nás veľkou neznámou. Počas dňov biodiverzity sa zamyslíme nad skrytými spojeniami vo svojom okolí a uvedomíme si jedinečnosť prírody.

  Nevzdávaj to: 5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostrední, ktorá sa konala sa 5.-16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Delegáti zo 112 štátov na nej prerokovali prvú súhrnnú správu o stave životného prostredia a schválili Deklaráciu o životnom prostredí. Nebojme sa postaviť a prehovoriť, aby to táto planéta s nami nevzdávala, pretože každý z nás má možnosť zmeniť svet, v ktorom žijeme. Je však potrebné si uvedomiť, že takúto moc máme.

 

Hodnotiaca porota: Práce vyhodnotí porota, ktorou je Rada Stromu života.

Súťažné práce zasielajte najneskôr do 10. júna 2012 na adresu:
Strom života

Mlynské Nivy 41
821 09 Bratislava
Obálku označte heslom: “Dni biodiverzity / Nevzdávaj to”

alebo emailom na [email protected]

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát