Svetový deň vyučovania so Stromom

Svetový deň vyučovania so Stromom

Rovno vám povieme, že klobúk dolu, ako ste to úžasne zvládli. Oudoor na Slovensku má svoje miesto. Vďaka vám.

Neverili sme, že toľko učiteľov so svojimi triedami osloví outdoorová edukácia. To, v čo sme dúfali, sa 20. mája stalo realitou. Bol to deň, na ktorý sme sa chystali už od zimy. Postupne sme pre vás pripravili 5 súťažných outdoorových aktivít, ktoré mnohé škôlky a školy realizovali od januára. Konkrétne išlo o Topenie ľadu, Ako sa zahriať, Klíčenie, Pozorovanie počasia a Opeľovače. Z výstupov sme boli nadšení a dúfali sme, že sa zapojíte aj do Svetového dňa vyučovania vonku.  

Ďakujeme každej škole a škôlke v prvom rade za účasť a nádhernú fotodokumentáciu priebehu tejto akcie u vás. Videli sme, že ste si outdoorové činnosti užili a veríme, že z nich budete ešte dlho čerpať vy i vaši žiaci. Ste zvedaví, ako to v tento deň na Slovensku vyzeralo tam, kde sa rozhodli učiť vonku? Prečítajte si stručné opisy edukačných aktivít, možno sa v nich nájdete alebo aj inšpirujte do budúcnosti. 

ZŠ v Hurbanove, Klub Prírodovedkovia, sa vonku učili slovenský jazyk a prvouku. Prváci sa venovali básničke o mame, druháci zasa gramatike, ktorú si precvičili aj pohybovými cvičeniami.  

Stupavská ZŠ Kpt. Nálepku nám ukázala, ako sa dá vonku učiť angličtina. Ich pani učiteľka píše: „Deti (žiaci 1.ročníka) sa veľmi tešili a vraveli, že to majú ako prírodovedu v angličtine ;). Niektoré slová ako napr.  web, spider, snail, leaf & soil už vedeli a niektoré ako smooth, spiky and rough si pridali 👍🏻. Páčilo sa im dotýkať sa stromov a porovnávať rôzne listy, ako aj hľadať kvety rôznych farieb. Dokonca našli aj ‘seeds’ na púpave.” Pridala sa aj druhácka trieda a poslali nám skvelé námety na využitie príbehu vonku. „My sme sa v tento deň vyučovania vonku rozdelili na skupiny a nakreslili obrázkovú osnovu podľa rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku. Záverom si deti rozprávku aj zahrali. Dramatizácia ukázala, ako rozprávke deti porozumeli a zapamätali si sedem postavičiek z rozprávky a zbojníkov. Cítili sme sa šťastní a plní zážitkov z tejto skvelej hodiny vonku.” 

Žiaci zo ZŠ v Peterovciach zažili vonku športové hry, matematiku formou hry na obchod, pozorovali rastliny, tvorili z nich obrázky a zdramatizovali si v maskách aj rozprávku o kozliatkach. 

Trieda 2.A z cirkevnej spojenej školy z Dolného Kubína prežila tiež spolu vonku časť vyučovania. „Všetci plní nadšenia sme sa s pokrikom vydali preskúmať náš dvor. Cez mobilnú aplikáciu sme si určovali kvety a stromy. Zistili sme, že na našom školskom dvore vládne smrek obyčajný a smrek pichľavý a našli sme tam množstvo rastlín. Liečivých - skorocel, púpavu, sedmokrásku, hluchavku, pastiersku kapsičku. Aj jedovatú rastlinu - iskerník. Veľmi nás to bavilo. Našli sme aj pár živočíchov (slimáky, muchy, mravce, vtáky). Maľovali sme dúhu kriedami a smreky z mláky. Potom sme si boli odmerať stromy – smreky. Obvod stromu sme premenili na úsečku. Zo všetkého sme si robili zápisky. Po našom pobyte vonku sme mali ešte matematiku, kde sme zistili, že 101 cm a 95 cm obvod stromu – z ktorého sme meradlom urobili úsečku sa nedá narysovať do zošita. Tak sme rozmýšľali nad takými mierami, aby sa do zošita vošli. Zvolili sme si 10 cm a 9 cm a tvorili sme úlohy na rysovanie, porovnávanie, spájanie bodov. Dnešný deň sa nám veľmi páčil (aj keď nebol náš prvý). Určite si ho ešte zopakujeme.” 

3.A z tej istej školy zasa strávila na školskom dvore 4 vyučovacie hodiny – stihli matematiku, prírodovedu, výtvarnú aj telesnú výchovu. O skvelý námet na prepájanie predmetov sa s nami podelili: „V bylinovej záhradke sme hľadali názvy byliniek, aby sme mohli pracovať na herbári. Nachádzajú sa v názvoch prídavné mená? Veru áno, my sme ich našli naozaj dosť.” 

Aj deti zo ŠKD vo Veľkej Lehoty nelenili a vybrali sa von: „ Počas nie najlepšieho počasia, sme sa vybrali na prechádzku po mokrých cestách a riadne sa vyšantili 🙂.” 

V MŠ Lienka z Púchova zasa v tento deň zhotovovali hmyzie hotely, hľadali lišajníky, zahrali sa na opeľovče a spočítali všetky stromy na ich školskom dvore. „Na záver učenia boli deti odmenené medailou Svetový deň učenia vonku a šťastné, že mohli byť na čerstvom vzduchu tak dlho a zažiť nezabudnuteľné zážitky.” 

Materská škola Strelníky si vzala do prírody lupy, aby sa venovali bádateľskej aktivite – podrobnému pozorovaniu hmyzu a drobným živočíchom. Objavili muchu, pavúky, dážďovku a dokonca i ropuchu. 

ZŠ z Kremnice sa zasa rozdelila a každá z tried strávila vonku jednu vyučovaciu hodinu. Zaujala nás matematika - počítanie na chodníku alebo vyhľadanie geometrických tvarov v okolí a výpočet ich obvodu a tiež spoznávanie drevín: „Žiak má zavesený na krku zalaminovaný obrázok časti stromu (list, kôru). Žiaci pozorujú stromy a hľadajú ten svoj a následne ho ostatným predstavia.” Starší žiaci na druhom stupni vonku hľadali symetrické zobrazenia pomocou vytvorenej mriežky, na angličtine sa zahrali slovnú hru spojenú s pohybom, šiestaci, siedmaci i ôsmaci absolvovali zaujímavý behací diktát zo slovenčiny, ďalší kreslili nádherné farebné motýle v rámci výtvarnej výchovy na školský chodník. Pozorovali oblaky a naučili sa ich názvy pomocou vlastnoručne vyrobenej pomôcky, zahrali si anglickú pantomímu a vyskúšali matematické úlohy na pravdepodobnosť. Najstarší si vonku užili čítanie beletrie.  

MŠ z Čáčova sa tiež  pridali: „Naše detičky absolvovali vychádzku k miestnemu potoku, kde aktívne pozorovali hmyz a celkovo život pri vode. Následne na to sa snažili výtvarne stvárniť hmyz a živočíchy žijúce pri vode kreslením na chodník na našom školskom dvore. Deti boli z vychádzky nadšené a ešte dlho o zážitku rozprávali medzi sebou a tiež rodičom...” 

ZŠ z Hnúšte strávila vonku úžasný vyučovací deň, čo nám ukázali na nádhernom videu. Malí i veľkí vymenili triedu za školský dvor a prechádzku, kde pozorovali prírodné spoločenstvá. Počítanie s použitím prírodného materiálu, rysovanie kružníc v pohybe, skladanie sudoku, zbieranie a vytváranie obrazov z prírodnín, vyučovanie cudzieho jazyka a aj praktická výsadba kvetov na skrášlenie svojho prostredia nás celkom dostali.

Veľmi nás teší, že sa pridali aj deti zo Špeciálnej školy v Šali. „Aktivita „Deň vyučovania vonku“ nám ponúka možnosť spestriť a obohatiť bežný vyučovací deň v škole. Deti s autizmom sú veľmi citlivé na zmeny ich bežného dňa. Preto pristupujeme k organizovaniu aktivít veľmi citlivo a zvažujeme možnosti a riziká, ktoré môžu nastať. Napriek tomu sa tešíme každej novej výzve a snažíme sa deti motivovať tak, aby zmeny pocítili minimálne, vlastne skoro vôbec. V prezentácii sme zachytili aktivity, ktoré deti s autizmom zvládli s nadšením a boli pre nich prínosom.” 

Klub Vážok z Prešova napísal: „Zapojili sme sa prvýkrát do tohto Svetového dňa vyučovania vonku. Celý deň 20.5.2021 bol plný zábavy a hry vonku. Počasie nám vyšlo pekné. Deti zistili, že byť celý čas vonku je oveľa zábavnejšie ako vovnútri. Každá z aktivít okrem zábavného mala aj náučný charakter.” 

ZŠ z Rudňan strávila vonku tiež pekné dopoludnie: „Napriek nie úplne priaznivému počasiu sa zapojilo 12 tried druhého stupňa počas 3 vyučovacích hodín. Učitelia si pre žiakov pripravili veľmi zaujímavé hodiny, a tým spestrili inak klasické vyučovanie v triedach. Spomeniem napríklad chemické pokusy, prácu s mapou a kompasom, kreslenie budovy našej základnej školy, rôzne edukačné hry, ale i praktické cvičenia a iné.” 

ZŠ Pavla Križku v Kremnici nám poslali fotokoláže s rôznorodými aktivitami k matematike, prvouke, slovenskému jazyku a napríklad aj dejepisu. 

MŠ Haburská z Prešova okrem fotiek s všakovakými aktivitami ako maľovanie prstami na fóli, či prácu s listami poslala aj skvelé hudobno-rytmické video.  

„V  stanovený deň sme sa najprv vybrali k bocianiemu hniezdu, ktoré je v našej obci a ktoré pravidelne monitorujeme. Deti sa tešia z  každodenného spravodajstva, ktoré si samé monitorujú, zaznamenávajú a  vyhodnocujú. Ďalšou aktivitou bolo maľovanie kameňov, ktoré si deti nazbierali pri predchádzajúcej vychádzke pri Hornáde. Keďže je momentálne veľmi nestále počasie s veľkým odhodlaním a  záujmom vymaľovali na kamene lienočky, ktoré sme poprosili, aby nám privolali konečne teplé slniečko. Deťom sa veľmi páčila práca s farbami vonku a  už teraz sa pýtajú kedy aktivitu zopakujeme." Napísali nám z MŠ v Betlanovciach a poslali úžasné fotky.

Z materskej školy v Zemnom sme dostali množstvo fotiek a krátku správu: „Rozhodli sme sa, že sa pokúsime z prírodného materiálu (zemina, tráva, konáriky, dažďová voda) zhotoviť vtáčie hniezdo, do ktorého uložíme škrupinku z vtáčieho vajíčka. Digitálnym mikroskopom sme si zväčšili škrupinku vajíčka a vtáčieho pierka. Digitálny spektív nám zasa poslúžil na sledovanie vtákov na stromoch. Následne sme si vyrobili vtáčie masky a krídla, aby sme na vlastnej koži vyskúšali, aké to je lietať slobodne ako vták."

Deti z MŠ Lučatín nám zasa ukázali, ako vonku poznávali a triedili prírodné reálie, pozorovali rastlinnú a živočíšnu ríšu. Napokon vypracovávali zaujímavý pracovný list „Pod hladinou mora".

Gymnazisti z Moldavy nad Bodvou nám vo fotokoláži predviedli úžasné a navyše praktické outdoorové učenie. „Aktivity, ktoré sme realizovali boli nasledovné: MATEMATIKA: výpočet povrchu kvádra - školy,  laserovým meračom merali študenti dĺžky budovy, počítali a merali okná. FYZIKA: meranie rýchlosti zvuku pomocou stojatej zvukovej vlny. DEJEPIS: zapálenie sviečky pri pamätnej tabuli padlých vo vojne. GEOGRAFIA: mapa Košického kraja s charakteristickými obrázkami (špecifikami) miest a obcí."

Zo školy ZŠ s MŠ T. G. Masaryka v Ľubietovej sa zapojili takmer všetci. Piataci pozorovali stavbu tela bezstavovcov, tretiaci zbierali púpavy, šiestaci tvorili z prírodného materiálu, chlapci z 8.ročníka vyzbierali odpadky z okolia školy. Siedmaci realizovali chemické pokusy, prváci sa učili o častiach rastlin a deviataci pozorovali ekosystém nad obcou. 

 

Všetkým vyjadrujeme naozaj veľké uznanie za snahu, nápady energiu i trpezlivosť a veríme, že vyučovanie vonku si budete užívať častejšie. Odmeňujeme Základanú školu z Hnúšte, posielame im peknú stromácku cenu a pretože príspevky všetkých ostatných za nimi v ničom neozaostávali, posielame malý darček aj im.

Bola to jedna z najkrajších tohtoročných aktivít, ktoré sme zrealizovali a sme veľmi hrdí na to, koľko šikovných a skvelých pedagógov dokáže svoju triedu zobrať na vyučovanie von. Nech sa vám darí!

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát