Tri miliardy nových stromov

Tri miliardy nových stromov

Toľko ich Európska únia do roku 2030 plánuje vysadiť.

Európska zelená dohoda definuje záväzky a ciele, ktoré sú posilnené v stratégii EÚ v oblasti biodiverzity, na ochranu a obnovu prírody. Tento prísľub výsadby 3 miliárd stromov je teda celoeurópska iniciatíva. Ide o súčasť úsilia o budovanie lesov EÚ a boja proti zmene klímy, záväzok spolupracovať s našimi zelenými plochami, ktorý má za úlohu pomôcť zvýšiť ich prirodzenú mieru reprodukcie. Hoci je množstvo stromov kľúčové, dôležitá je aj kvalita výsadby. Má množstvo prínosov pre klímu, pomáha zlepšovať zdravie lesov, posilní vidiecke oblasti a prispeje k rozvoju zelených oblastí v mestách. Jej súčasťou je plán, aby všetky snahy o výsadbu stromov mali pozitívny vplyv na klímu, životné prostredie, zdravie a pohodu všetkých občanov EÚ. Lesy sú domovom 80 % svetovej biodiverzity na súši. Poskytujú tiež dôležité ekosystémové služby, ako je ochrana pred povodňami, rekreácia a čistá voda.

Prečo je to potrebné?

  • Predpokladá sa, že spomínané množstvo stromov na ploche 2 milióny hektárov z atmosféry odstráni až 4 milióny ton CO2 už do roku 2030 a dokonca až 15 miliónov ton do roku 2050.
  • Stromy fungujú ako skvelé filtre vzduchu, rovnako pobyt v ich blízkosti znižuje stres, krvný tlak a zlepšuje náladu.
  • Lesy zastupujú 80 % svetovej biodiverzity na súši, jej ohrozenie je z roka na rok väčšie.

Uvedomujeme si, že výsadba nových stromov nerieši krízu klímy ani biodiverzity a nie je alternatívou k ochrane existujúcich stromov. Ide skôr o dopĺňanie širšieho úsilia EÚ o ochranu lesov a zlepšenie ich kvality i množstva stromov. Následne tak podporujeme tiež obnovu nášho životného prostredia.

Pri výsadbe stromov v rámci iniciatívy musia byť dodržané všetky postupy, aby nešlo iba o kvantitu. Kvalitná ekologická výsadba je nevyhnutná na dosiahnutie nášho cieľa a zahŕňa štyri kľúčové kritériá.

  • správny strom,
  • správne miesto,
  • správne načasovanie,
  • správny účel.

Ako sa zapojiť?  Strom môže zasadiť každý. Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa potrebujeme motivovaných európskych občanov, ktorí budú vysádzať stromy a zabezpečovať ich dlhodobý rast. Úspech tohoto prísľubu bude závisieť od iniciatív na miestnej úrovni – k účasti sa vyzývajú jednotlivci, vlastníci pozemkov, združenia, spoločnosti a verejné orgány, ako sú obce, mestá a regióny.

Ako postupovať? Najprv strom vysadíte, potom ho zaregistrujete. Európska environmentálna agentúra vytvorila špeciálnu platformu s názvom Map My Tree (Mapuj môj strom), ktorá slúži na registráciu a počítanie stromov. Aby ste sa mohli zapojiť, stromy musia byť vysadené po 20. máji 2020, keď bola prijatá stratégia EÚ v oblasti biodiverzity. Môžete tak pridať aj stromy dodatočne, nesmú však spadať do súčasti bežnej výsadby. Rovnako musia byť prínosom pre biodiverzitu a klímu. Pozor aj na invazívne cudzie druhy. Môžete však vysadiť akúkoľvek pôvodnú drevinu, pokiaľ je vhodná pre predpokladané klimatické, pôdne a vodné podmienky.

Na nahlásenie počtu stromov vysadených ako súčasť prísľubu môžete použiť webovú aplikáciu Map My Tree. Ak ste organizácia zapojená do výsadby nových stromov, môžete tiež napísať na adresu [email protected] a nahlásiť už vysadené stromy. K prísľubu môžu prispieť aj jednotlivci tým, že podporia zúčastnené organizácie.

Existuje kontrola tejto aktivity? Európska komisia vytvorila dlhodobý plánovací a monitorovací systém, ktorý má zabezpečiť, aby vysadené stromy časom rástli a darilo sa im v meniacej sa klíme. Nekontroluje sa každý vysadený strom, ale monitoruje všeobecný pokrok. Poskytuje tiež politickú i technickú podporu, ako aj komunikačné a označovacie nástroje.

Veríme, že sa zapojíte a prispejete tak k zdvojnásobeniu počtu stromov v Európskej únii. Stromy totiž k životu potrebujeme, to je jednoducho fakt. Poďme teda spolu rásť.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát