Vyhodnotenie Enviropátračky ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Vyhodnotenie Enviropátračky ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Toľko zájemcov o to, aby ich život bol zdravý? To tu ešte nebolo. Blahoželáme.

Každému jednému súťažicemu chceme povedať, že už teraz sa stáva víťazom a hrdinom svojho života. Vziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk je veľká vec. Sme na vás veľmi hrdí, pretože naša súťaž presiahla svoje hranice a dôležitejšie, než súťažiť bolo nájsť cestu, ako žiť zdrvo, vybrať si najlepšiu alternatívu a v neposlednom rade aj zachovať si pozitívne myslenie. Čo ste nám k tomu napísali vy? 

„Téma Zdravý životný štýl bola pre mňa veľmi poučná, už viem, aké je dôležité starať sa nie len o seba, ale aj o ľudí, na ktorých mi záleží, ale i o zvieratá. Naučil som sa pomenovať jednotlivé orgány v ľudskom tele, veľa času som strávil vonku, viem už vyjadriť svoje pocity a zopakoval som si, ktoré niektoré potraviny sú zdravé a iné naopak nie. Ďakujem za zábavné a poučné úlohy." Matias Kúdela

„Z plnenia úloh mali deti radosť, najviac ich zaujala meditácia. Nechcela som ich rušiť fotografovaním, pretože meditovali veľmi vážne." Dedinkári Dedinka

„Téma Zdravý životný štýl sa žiakom veľmi páčila. Úlohy riešili piataci a šiestaci čiastočne samostatne, čiastočne v skupinách prevažne v čase mimo vyučovania. Výsledky svojich zistení prezentovali na hodinách Environmenálnej výchovy. Plneniu úloh sa venovali zodpovedne." Ochranári zo Šaroviec

„S deťmi sme zrealizovali každú jednu aktivitu. Veľmi sa im páčilo obkresľovanie postavy kamarátky, manipulácia s edukačnou pomôckou ľudského tela, kde sa dajú vnútorné orgány vybrať a znovu poskladať. V pešibuse sa naučili spolupracovať a vnímať okolie. Hrali sme sa hru na emócie, kde si vytvorili kartičky s emóciami a potom ich napodobňovali. Porozmýšľať museli pri vytváraní náhrad nezdravých jedál za zdravé, ale spoločnými silami to zvládli. Ďakujeme za aktivity a už sa nemôžeme dočkať ďalších." Klub Slniečko Prešov.

„S deťmi sme pracovali na Enviropátračke necelé dva týždne. Veľa sme sa toho naučili, niečo sme si len zopakovali. Boli to dni plné zábavy a spoznávania nového. Dokonca sme vymysleli projekt, ktorý chceme udržať na dlhší čas, lebo nám robí radosť robiť radosť. Ďakujeme za inšpiratívnu Enviropátračku a tešíme sa na ďalšie dobrodružstvo." Srnky, Dobšinského Nitra

„Vďaka úlohám sme sa zamysleli nad naším životným štýlom, spoznali sme aktivity, ktoré vedú k udržaniu zdravia človeka, a zároveň nezhoršujú kvalitu životného prostredia. Ďakujeme." Rosničky Palín

„Prekvapili úlohy, ktorých riešenie si vyžiadalo naše veľké úsilie, keďže sa vždy snažíme, aby výsledok našej práce bol čo najlepší :-) Zaujímavé bolo vymyslieť recept, veľmi veľa času nám zabralo zapisovanie jedál počas celého týždňa." Snežienky Poprad

„Tematické zameranie Enviropátračky deti veľmi zaujalo. Najviac sa im páčila aktivita, pri ktorej sa dozvedeli veľa informácií o ľudskom tele. Deti si vypýtali aj encyklopédiu, aby si mohli pozrieť ďalšie obrázky ľudského tela. Chystáme sa aj do učebne biológie, kde si prezrieme model kostry ľudského tela. Deti sa tešili aj z prípravy zdravej pochúťky. Dokonca navrhli, aby sme túto aktivitu pravidelne opakovali. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa a tešíme sa na ďalšie enviropátračky." Vážky Prešov

„Enviropátračka- zdravý životný štýl sa členom Silva klubu veľmi páčila. Úlohy, ktoré boli zamerané na zdravý životný štýl ich zaujali, nakoľko je táto téma pre nich veľmi blízka."

„Januárová téma Enviropátračky - Zdravý životný štýl priniesla pre členov Klubu Stromu života MRAVENISKO z Ludaníc veľa zaujímavých úloh a nových vedomostí. Veľmi ich bavil pešibus na korčuliach, spoznávanie vlastného tela a orgánov, ktoré v ňom majú, tešili sa, keď mohli cvičiť každý deň: Hýbeme sa ako fretky.... Tanier nesprávneho stravovania vedeli zameniť za správne potraviny, a hneď rozprávali aj svojich zdravých domácich receptoch, ktoré doma s rodičmi vyskúšali. Vlastné recepty vedeli vymyslieť aj na bacil zlej nálady. Zistili, že pri zlej nálade a pri strese sa dá využiť aj "krabicové dýchanie" ! A nakoniec Enviropátračky sa každý člen klubu zapojil do poslednej úlohy "Nie sme tu sami" a individuálne vymysleli svoje vlastné projekty pomoci pre niekoho, kto to naozaj potrebuje. A zase sú malé "mravčeky" z MRAVENISKA múdrejšie!" 

„Zdravý životný štýl je aktuálna téma dnešnej doby. Deti MŠ sa v škôlke naučili pripravovať pre svojich rodičov zdravé nátierky a ovocné šaláty :). Ďakujeme." Žabky Banská Bystrica

„Úlohy boli ako vždy veľmi zaujímavé aj poučné, úzko súviseli aj s odborom, ktorý žiaci na škole študujú. Ekohoteláci pri plnení úloh vyskúšali zdravšie alternatívy jedál, zmenu spánkového režimu a odpočinku, účinky meditácie, napiekli chutný a zdravý koláčik a pomohli útulkáčom." Ekohoteláci Piešťany

„Enviropátračka o zdravom životnom štýle sa nám veľmi páčila a bola pre nás všetkých prínosná. Krabicové dýchanie sa stalo našou každodennou súčasťou. S pešibusom to síce nebolo jednoduché, ale aspoň chvíľku sa nám to každý deň podarilo. Voľné hry v snehu boli pre deti predsa len lákavejšie ako chôdza vo dvojiciach. :) Užili sme si však každú aktivitku a najviac nás zahrial týždeň dobrých skutkov ;)" Haburkáči Prešov

„Vypracovanie jednotlivých úloh bolo pre deti veľmi zaujímavé a motivačné. Príroda a zdravé stravovanie sú deťom veľmi blízke. Deti mali veľkú radosť hlavne z toho, že do úloh sa mohli zapojiť aj rodičia. Spoločne strávený čas večer bez mobilov deti s rodičmi využili na rôzne hry." Hríbiky z Palína

„Prvá Enviropátračka v tomto roku bola veľmi aktuálna, zaujímavá a úlohy sme plnili s veľkou radosťou. Deti boli nadšené hlavne úlohami týkajúcimi sa emóciami a ľudským telom. Všetky úlohy sme spoločne s deťmi zvládli, plnili sme ich podľa náročnosti a možností. Počasie nám prialo, preto sme veľa času trávili vonku a deti sa venovali pohybovým hrám na čerstvom zimnom vzduchu. Naša škôlka je obklopená lesoparkom na Martinskom vrchu, preto možností kde tráviť pobyt vonku je veľa. Pri plnení úloh sme si rozvíjali nielen vedomosti o zdravom životnom štýle, ľudskom tele ale aj zručnosti z bežného života, jemnú a hrubú motoriku, predčitateľskú gramotnosť, logické schopnosti, grafomotoriku a mnohé ďalšie schopnosti a zručnosti. Ďakujeme za možnosť pracovať na enviropátračkách a týmto hravým spôsobom sa oboznamovať s rôznymi témami." Líšky Dobšinského Nitra

„V Enviropátračke na tému Zdravý životný štýl sa stromáci venovali riešeniu zaujímavých aktivít a úloh. Najviac sa im páčili úlohy s prípravou zdravých jedál, ktoré si doma mohli odskúšať a tiež aj zjesť a na základe toho zhodnotiť, či sú lepšie a zdravšie. Tiež si uvedomili dôležitosť využitia a podpory domácich farmárov a lokálnych pestovateľov. Zamysleli sa nad svojím spánkom a kriticky zhodnotili jeho kvalitu a dĺžku. Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť do súťaže a opäť riešiť zaujímavé úlohy." Klub Lamačské sovy

Dopadlo to takto:

Kategória 4+

1.miesto: Žabky Banská Bystrica, Trieda Srnky MŠ Dobšinského Nitra a Materská škola Holíč

Kategória 6+

1.miesto: Hríbiky z Palína
2.miesto: Ekoklubáčik Trenčín
3.miesto: Beňadici z Hronského Beňadika

Kategória 10+

1.miesto: Ochranári zo Šaroviec
2.miesto: Lenka Šišáková, Večianske veveričky, Šaľa
3.miesto: Nikol Mošaťová a Diana Sameková, Silvaklub, Ludanice

Kategória 13+

1.miesto: Lamačské sovy z Bratislavy
2.miesto: Rosničky z Palína
3.miesto: Tamara Lieskovcová, Silvaklub, Ludanice

Blahoželáme víťazom i zúčastneným a tešíme sa na vaše diela v ďalšom kole našej i vašej obľúbenej súťaže.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát