Vyhodnotenie grantového kola Skvelé leto 2024

Vyhodnotenie grantového kola Skvelé leto 2024

Prajeme vám letné dni plné bádania a nezabudnuteľných zážitkov.


Leto nás už privítalo v plnej sile a vytvára úžasné podmienky pre aktivity v outdoorovom prostredí, túlanie, bádanie či výlety. Opäť množstvo z našich Klubov predstavilo svoje plány na projekty aj počas leta a nožstvo z nich bude podporené z grantovej výzvy Skvelé leto 2024. Nájdete ten svoj Klub nižšie? 


Všetkým Stromáčikom a Stromákom prajeme úspešné podujatia a veľa nových vedomostí a zážitkov počas celého leta! 


Klub Batizovskí kamzíci -  Environmentálna učebňa – vyhrajme sa s farbami prírody:  Kamzíci majú zámer vytvoriť si vhodné, bezpečné a tvorivé eko-prostredie, v ktorom prostredníctvom zážitkového učenia budú deti môcť plniť úlohy s environmentálnym zameraním. Vytvoria si paletové sedenie, vysadia a úpravia okolie  rastlinami a recyklácia pneumatík na veselé zvieratká rozvinie ich zručnosti aj dotvorí príjemné prostredie okolo ich hlavného školského stromu – LIPY. 


Klub Batizovskí Stromáci – Vodné a prírodné centrum, environmentálny kútik živej prírody: Klubácky Stromáci si plánujú vytvoriť kútik živej prírody, ktorý bude tvoriť akvárium s vhodnými vodnými tvormi, o ktoré  sa budú pravidelne starať deti a v teráriu budú vysadené vhodné rastlinky, kde deti budú môcť pozorovať ich životné podmienky. Klubáci budú pozorovať aj život suchozemského živočícha – škrečka a spoznajú jeho žovotné potreby. Centrum bude slúžiť na rovnomerné rozvíjanie kľúčových kompetencií detí prostredníctvom zážitkového  učenia. 

Lienky Bežovce - Pobyt vonku spája: Klubácke Lienky rozšírujú svoje outdoorové vzdelávanie o bádanie, skúmanie, zážitkové učenie aj pobyhové aktivity. V školskom areáli budú osádzať náučné edukačné tabule zo sveta živočíchov, ktoré budú postupne spoznávať pri vonkajších vzdelávacích činnostiach. Motiváciou deťom tráviť, čo najviac času vonku budú nielen vzdelvacie aktivity, ale aj možnosť zmerať sily pri tímových hrách so zahradným dominom či iných spoolčenských hrách.


Klub Haburkáči – Zábavné LETO Haburkáčov: V rámci outdoorovej edukácie plánujú Haburkáči efektívne využiť priestor školského dvora a motivovať realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť vonku a to osadením viacerýchedukačných tabúľ, ktoré budú cez rôzne tematické aktivity postupne spoznávať. Môžu sa tešiť na vedomosti z oblasti kvetov, hmyzu či sveta vtákov. Deti tak budú mať po celý čas pobytu v škôlke možnosť nahliadnuť do tabúľ, obohatiť, rozšíriť a upevniť svoje poznatky. 


Klub zvedavých včielok – Hráme všetkými farbami: Cieľom projektu je spoznávanie farieb interaktívnou farbou v outdoorovom prostredí. Deti budú nielen spoznávať širokú paletu farieb, ale ju aj tvoriť. Z detí sa stanú malí vedátori, ktorí budú prostredníctvom skúmaviek a kvapkadiel miešať farby a vytvárať nové. Následne sa z nich stanú malí umelci  a budú maľovať všetko farebné- dúhu, kvety, slnko, oblaky...  Zámerom ich projektu je nielen experimentovať s farbami, ale v neposlednom rade stráviť čo najviac času vonku.  Aby bol tento čas pre deti čo najviac príjemný, k dotvoreniu pohodovej atmosféry nám pomôžu farebné podušky, kvetinové deky, ktoré po končení aktivít deti samé odložia do úložných boxov. 

Klub Lienky – Žabky z Dudiniec - Záhradka pre opeľovače: Škôlkarsky Klubáci rozšíria svoju záhradku o trvalkový záhon, ktorý bude lákadlom pre opeľovače. Deti sa naučia, aký je ich význam a aké je dôležité ochraňovať ich. Už v minulosti vytvorili s oteckom stolárom hmyzí domček, takže trvalkový záhon nadviaže na ich predchádzajúce aktivity. Deti sa naučia nové vedomosti o včelách priamo na návšteve včelára a sada na pozorovanie prírody, ktorá umožní deťom skúmať, bádať, experimentovať priamo v prírode, čím sa bude rozvíjať jemná motorika, kreativita a v neposlednom rade vzťah k prírode. 


Klub Lollipop – Motýle: Lollipopskí Klubáci sú síce mestská škôlka, ale to nie je prekážka v ich snahe  tráviť čo najviac času vonku či vzdelávaním priamo v prírode. Tento raz sa rozhodli navštíviť motýliu záhradu neďaleko Trnavy. Deti priamo v škôlke každoročne odchovávajú svoje motýle v motýlej farmičke a pozorujú tie v meste. Vďaka tomuto projekktu budú mať možnosť zážitkovo spoznať ďalšie druhy motýľov aj také, ktoré  by sme u nás vo voľnej prírode veru nestretnú. 


Klub Stromáčikov Veľké Uherce - Príroda okolo nás: Stromáčikova z Veľkých Uheriec sa môžu tešiť na kompelxnú magnetickú učebnú pomôcku – outdoorovú tabuľu vďaka ktorej sa deti komplexne a hravou formou zoznámia s najznámejšími a najbežnejšími živočíchmi, ktoré môžeme pozorovať v prostredí okolo nás. Deti sa zároveň oboznámia s rôznymi druhmi ekosystémov, budú vedieť určiť, kde ktoré zviera/živočích žije, lepšie porozumejú podmienkam nevyhnutným pre život jednotlivých druhov, ich charakteristické znaky či spôsob potravy. Spoznajú taktiež základné druhy stromov a hmyzu. Pochopia dôležitosť biodiverzity, čím podporíme ich kladný vzťah k prírode a ochrane životného prostredia.


Klub Radvanček – Letné upratovanie: Radvančekovia si vyhrnú rukávy a pustia sa do zveľaďovania, spríjemňovania prostredia v ich materskej škole na školskom dvore. Čaká ich aj oboznamovanie sa s rôznymi druhmi letničiek, ich sadenie a aj okopávanie a popritom budú pozorovať a spoznávať hmyz, ktoré toto prostredie priláka či priamo na lúke. Rozvoj estetického cítenia, ochrany životného prostredia a starostlivosť o už existujúce kvety a ovocné kríky si spríjemnia aj rôznymi pohybovými hrami. 

Klub Slniečko – Veselé kompostovanie: Klubáci z Prešova sa plánujú naučiť čo najviac o Cieľom kompostovaní, ale zároveň ho aj prakticky ho realizovať. Spoznajú čo je to za proces, aké má druhy, prečo je potrebný a aké výhody nám prináša? Deti budú spolu s lektorkou z RCOP zakladať kompostér najprv v interiéri a potom v exteriéri materskej školy. Zároveň deti budú porovnávať rozdiely medzi týmito druhmi. Deti použijú zvyšný vhodný bio odpad zo školskej kuchyne, kedy im bude vysvetlené, že takto to budú praktizovať po celý rok. Chceme ich hlavne naučiť, že nedojedené zvyšky jedla sa nemusia vyhadzovať do koša, ale vieme ich ešte využiť na iné účely. Deti si počas roka budú domov brať zeminu, ktorá vznikla v kompostéri na presádzanie kvetov a ďažďovkový čaj na hnojenie. Ich kompostová osveta sa prostredníctvom detí prenesie aj medzi rodinných príslušníkov. 


Klub Vodáčik - Vyrob dom, zasaď strom:  Vodáčikovia si vymsleli projekt vytvorenia vlastného malého ekosystému lesa. Ako na to pôjdu? Vysadia si stromčeky, trvalky a budú lákať doň aj nových obyvateľov cez osadený hmyzí domček. Okolie ich minilesa očistia od  všetkého čo doň nepatrí a už budú sa oň starať a pozorovať ako riastie a akí hmyz či iné živočíchy priláka. Postupne budú upevňovať poznatky o sadených rastlinách a rôznych druhoch živočíchov a tak pestovať svoj vzťah k prrode a ochrane živtného prostredia.

Klubáci z MŠ Vysocká nad Uhom – Vysocká - ZELENÁ OÁZA: Klubáci majú zámer prostredníctvom tohto projektu posilniť svoj pozitívny vzťah k prírode, starostlivosť o životné prostredie, rozvíjanie doterajších znalostí o druhoch živočíchov žijúcich v ich okolí, pochopiť potrebu ich ochrany a význam biodiverzity. Projekt rozdelili na  viaceré fázy - osadenie vyvýšených záhonov, vrstvenie a príprava záhonov na sadbu, výsev, úprava záhonov, senzomotorický chodník, hotel pre hmyz, vytvorenie zelenej učebne, kde bubdú môcť naplno rozvíjať a zážitkové učenie ktoré im prináša radosť s poznaného. 

Klub Usilovné dinosaury - Dinosaury poznávajú bylinky: Usilovné Dinosaury plánujú vo svojom projekte spoznať, pozorovať a starať sa o rôzne druhy byliniek, pestovať ich vo vyvýšených záhonoch v školskom átriu, a zároveň rozvíjať ich povedomie o prírode a environmentálnej udržateľnosti. Projekt tiež podporí praktické skúsenosti so záhradníčením a využitie byliniek v každodennom živote. Outdoorové vaky a deky  na sedenie poskytujú pohodlné miesto na pozorovanie a prácu s bylinkami. 

Plameniaci - Indiánsky deň: Plemeniaci si spríjemnia pobyt  v rámci letnej ŠKD  a zažijú deň, ktorý je v súlade s prírodou, neplytvanie, váženie si zvierat aj darov, ktoré nám príroda poskytuje, pričom vonku strávia celý deň.  Prostredníctvom navodenia indiánskej atmosféry (stavanie jednoduchých stanov z diek, využívaním prírodného materiálu) by deti mali pochopiť, že k životu ľudia kedysi nepotrebovali veľa a aj dnes sa dá existovať skromnejšie, či aký je dôležitý pre človeka aj komunitný život (sedenie okolo ohňa a diskusia, delenie úloh, spolupráca a podobne).
V závere dňa by deti mali predviesť, čo všetko z toho, čo našli vonku vedeli využiť na hru, tvorivú činnosť, zhodnotiť, čo všetko dokázali urobiť ako skupina a či v sebe objavili naozaj to, podľa čoho si ráno dali indiánske meno (vlastnosť, schopnosť).

Klub pri Materská škola Novohorská  -  Vonku je najlepšie: Klubáci v rámci projektu dotvárajú svoje podmienky outdoorového vzdelávania tak, aby deti čo najviac času trávili vonku. Postupne plánujú realizovať aj bežné indoorové aktivity do exteriéru. Vďaka tomuto projektu si zakúpia vozík s košmi na kolieskach, v ktorom budú uložené všetky možné pracovné a výtvarné pomôcky a tak ich budú mať deti k dispozícii aj počas vzdelávania vonku.


Klub pri ZŠ Skýcov - Sadni si pod strom: Klubáci zo Skýcova majú zájú cieľ  si vytvoriť posedenie v prírodnom prostredí pod ich školskou borovicou, okolo ktorého budú ďalej sadiť  levanduľový plot a upravia si pocitový chodník. Zapojení budú aj starší šikovní žiaci s osadením sedenia a úpravami okolia pričom by rozvíjali rovesnícke učenie sa.  Po práci budú pozorovať ako sa  ich záhonu darí a aky hmyz dokáže prilákať a tak si upevňovať vedomosti z prírodovedných predmetov.


Klub lesných pátračov - Zapoj všetky zmysly: Cieľom projektu je rozvíjať u deti zmysly prostredníctvom rôznych outdorových aktivít. Zapojiť všetky zmysly – zrak, sluch, chuť, čuch, hmat pri objavovaní školského dvora. Prostredníctvom rozvoja zmyslov nastáva u detí tzv.komplexné učenie a tak si deti novú vec, predmet, prírodninu viac zapamätajú, prinesie to  viacpodnetné uvedomenie si nových poznatkov. Využijú pri tom rôzne druhy byliniek – šalvia, tymián, materina dúška, ktoré si budú sadiť do kvetináčov. Poznávať plánujú aj svet živočíhov pomocu určovacích kľúčov, hmatového pexexa či vonkajšej zvonkohry. 

Klub Lobelkáči - Dvor a príroda je našim „iHRY(i)skom: Lobelkáči ako outdooroví nadšenci plánujú čo najviac aktivít realizovať vo vonkajšom prostredí. Aby ich realizácia prebiehala plynulo a častejšie pomôžu im záhradné úložné boxy, ktoré poskytnú priestor na manipuláciu jednoduchšiu pri realizácii outdoorových aktivít na ich dvore, ako aj mimo neho. Klubáci si vybrali udržateľnú verziu drevených záhradných boxov, ktoré sú ekologickejšie a budú im dlhodobo slúžiť pri ich pravidelných vzdelávacích aktivitách v outdoore. 


Klub Chrobáčiky - Skúmame živú a neživú prírodu: Chrobáčiky majú v ich outdoorovej triede – školskej záhrade veľa stromov a pomocou nainštalovanej exteriérovej edukačnej tabule – Stromy získajú a utvrdia si poznatky o živej prírode a to priamym pozorovaním, skúmaním, porovnávaním stromov v záhrade. Nainštalovaním exteriérovej edukačnej tabule – Kolobeh vody zase deti získajú, utvrdia si poznatky o neživej prírode. Deti budú rozlišovať živú a neživú prírodu, hľadať súvislosti medzi nimi – závislosť živej prírody na neživej prírode a učiť sa priamo vo vonkajšom prostredí. 

Klub AKOLES - Leto plné nových zážitkov: Klubáci majú pripravený bohatý program ako priniesť deťom širokú škálu zážitkov a poznatkov, ktoré sa dajú realizovať primárne v lete. Letné obdobie má vhodné podmienky na zorganizovanie divadelného predstavenia vonku, na zbieranie a spracovanie bylín – a ich odborné spoznávanie priamo s lektorkou a aj rozšírenie poznatkov zo živočíšnej ríše  a to zážitkovou formou priamo na gazdovstve Vajnory, kde spozanjú ich životné  potreby.

Klub Bielické Bahná- Letná túlačka po Slovensku: Klubáci sa chystajú spoznávať svoje okolie cez vytvorenie cestovateľskej túlačky, vlakom po Slovensku, so zástavkami na niektorých kultúrnych pamiatkach, prírodných chránených územiach, či prírodných zaujímavostiach a tak rozvíjať svoj vzťah k prírode a životnému prostrediu. Druhou fázou je vytvorenie večerného premietania pod holým nebom v zeleni s eko tematikou, aj cestovateľskými zážitkami, ktoré presahujú zatiaľ ich cestovateľské možnosti.  

Klub Jánovské svište - Skvelé leto so Stromáčikom: Svište z Jánova vyskladajú svoj projekt  rôznyc aktivít, pričom zo všetkých podujatí si členovia Klubu odnesú nové poznatky z navštívených miest, uvedomili si jedinečnosť nášho kultúrneho dedičstva, prírody a pričom by získali aj cestovateľské zručnosti.  Na záver pre deti z obce Svište pripravia nezvyčajné letné hry, ktoré deti zaujmú a veľa sa dozvedia. Svište spolupracujú a sú napomocní pri obecných akciách ako dobrovoľníci.

Klub Ochranárik - Letné outdoorové aktivity so Stromáčikom: Klubáci plánujú rôzne outdoorové aktivity so Stromáčikom, pridajú aj vodné hry, stanovištia s úlohami a súťaže ako skákanie vo vreci, či chodenie na choduliach. Môžu sa tešiť aj na pátračku, kde budú hľadať rôzne indície zo zadaných úloh, ktorá ich privedie k pokladu. Deti strávia celý deň vo vonkajšom prostredí, budú prehlbovať svoje poznatky zo Stromáčika, rozvíjať svoju motoriku, ale aj tímovú spoluprácu. Opekačka na záver bude zaslúženou odmenou.

Klub pri ZŠ Kalinčiakova - Malí bádatelia: Klubáci sa stanú bádateaľmi a to prostredníctvom zaujímavých edukačných pomôcok – mikroskop, lupy či ďalekohľady budú deti pozitívne motivované k outdoorovým aktivitám zameraným na skúmanie prírody a takýmto spôsobom bude podnietená ich prirodzená túžba skúmať a objavovať a bádanie bude aj omnoho zaujímavejšie. Zároveň sa oboznámia s tým, ako sa postupuje pri skúmaní, čo môže podnietiť ich hlbší budúci záujem o prírodné vedy.

Klub Púpavy - Púpavy patria do prírody: Púpavy si plánujú organizovať viaceré turistické vychádzky spojené s ochranou prírody ako čistenie studničiek a brigády spojené s prácami na udržanie ich zelených projektov spojené s ekohrami a takto upevňovať svoj už blízky vzťah k prírode.

Klub pri MŠ Komárno, Dlhá Stráž - Učíme sa a tvoríme vonku: Klubáci plánujú vytvoriť si priestor na outdoorové vzdelávanie, ktoré sa bežne realizuje v interiéri MŠ a to zabezpečením skladateľných lavíc s lavičkami, hlavne počas teplejších mesiacov. Vďaka vonkajším vzdelávacím aktivitám umožníme deťom zmysluplne tráviť čas vonku s ohľadom na ich prirodzenú túžbu po pohybe a kontakte s prírodou. Lavice využijeme ako na výtvarné aktivity, bádateľské aktivity, zaznamenávanie pozorovania, tak aj na prípravu desiaty a stolovanie priamo na dvore. 

Klub Obláčik - Poznávanie zvierat žijúcich na Slovensku: Deti z Obláčika sa hravou a zážitkovou formou dozvedia zaujímavosti zo života na farme, budú v priamom kontakte s nimi dokonca ich nakŕmia a v závere exkurzie ich čaká aj hypoterapia vo forme jazdy na koni. Celý deň strávoa v príjemnom prírodnom prostredí aj pri zurčiacej Rajčianke či rybníku. Získané poznatky si budú môcť dlhodobo upevňovať a rozširovať aj vďaka osadeniu edukačných tabúľ na dvore o tom, aké zvieratká žijú na Slovensku (vtáky, hmyz, zvieratká). Projekt o poznávaní zverat doplní aj výroba doplní aj výroba hmyzieho hotela či ich maľba na kamene.
 

 

Inšpirovali ste sa? Vymyslite projekt na podujatie, dobrovoľnícke aktivity, viacdňové podujatia alebo vzdelávacie aktivity zamerané na budovanie vzťahu k prírode, životnému prostrediu, či zdravému životnému štýlu v zmysle podmienok našich grantových výziev pošlite svoju žiadosť do najbližšieho grantového kola. Veríme, že budete úspešní.

 

Logá na stiahnutie:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

NIVAM - Národný inštitút vzdelávanie a mládeže

Strom života

Všetky logá spolu A4 plagát (pdf)

Formuláre na zúčtovanie grantu:

Záverečná správa (PDF)

Záverečná správa (Word)

Prezenčná listina (PDF)

Prezenčná listina (Word)

 

foto: cz.depositphotos.com

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát