Vyhodnotili sme 1. kolo súťaže Enviropátračky o doprave

Vyhodnotili sme 1. kolo súťaže Enviropátračky o doprave

Toľko kvalitných vypracovaní sme už dávno nedostali. Gratulujeme všetkým!

Naša prvá téma doprava vás naozaj chytila. Nádherne spracované prezentácie, ktorým nechýbalo nič, aby sa mohli prezentovať na vedeckých či bádateľských konferenciách. Latku na tento rok ste nastavili skutočne vysoko a tešíme sa, koľko zaujímavostí ste k téme nazbierali. Vaše návrhy na zlepšenie stavu chodníkov a značenia u vás, pohľad do histórie, ba aj zhotovovanie modelu ľudského ucha s ukážkou vnímania hluku boli pre vás naozaj veľkým obohatením. Gratulujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohoto kola.

Prečítajte si pár postrehov, možno sa v nich nájdete:

Enviropátračka o doprave sa nám nesmierne páčila. Veľmi sme si to užívali. Úlohy boli perfektne urobené, vymyslené. V súvislosti s európskym týždňom mobility sa nám to úplne hodilo do témy. Všetko sme poctivo vypracovali, zabavili sa pri tom, aj sa nové veci naučili. Ďakujeme za skvelé úlohy a aktivity, posielame prezentáciu s fotkami. S pozdravom klub Vážky.

Prežili sme super čas, kde sme si osvojili vedomosti v oblasti dopravy a naučili sa veľa nového ♥ Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie úlohy ♥ Malí slávičkovia MŠ a ZŠ Olcnava

Snažili sme sa vypracovať úlohy na mesiac september 2021. Žiakom s mentálnym postihnutím sa aktivity páčili, ale boli pre nich dosť náročné, preto sa úlohy vyžadovali pomoc učiteľky. Ochrancovia Krompachy 

V septembri sme mali málo detí, ale napriek tomu sme sa chceli zapojiť do aktivity Deťom sa páčili a najviac sa im páčilo cykloturistika. Nakoľko sme na dedine, tak viac deti využíva bicykel a kolobežku a chodia aj pešo do Mš. S pozdravom Včielky z Horných Salíb.

Aktivity zamerané na tému Doprava realizovali stromáci väčšinou individuálne, prípadne v malých skupinách po dvoch (zhotovenie semaforu, mapovanie stavu chodníkov) alebo po troch (riešenie kvízu). Jednotlivé riešenia prezentovali svojim spolužiakom na hodinách biológie. Najviac sa im páčili vytvorené semafory, ktoré aj svietili a tiež mapovanie chodníkov, pretože mohli byť vonku, prechádzať sa po Lamači a fotografovať. Naučili sa aj o hlukovej mape a vypočítať množstvo vyprodukovaného CO2. Ďakujeme, že sme mohli realizovať opäť zaujímavé úlohy. Klub Lamačské sovy.

Žiaci sa v enviropátračke naučili veľa vecí o doprave v minulosti a dnes, oboznámili sa s dopravnými predpismi a značkami. Enviropátračka- doprava umožnila deťom naučiť sa hravou formou zásady bezpečnosti na ceste.“ Mačičkovo Ludanice 

Milý Stromáčik, zúčastnili sme sa Enviropátračky Doprava s klubom Dúha. Deti riešili úlohy, najviac používajú auto, modelovali sme dopravné prostriedky, pozerali sme si obrázky dopravných prostriedkov v minulosti a v súčasnosti, pofotili sme si počas vychádzky dopravné značky v okolí MŠ, na dopravnom ihrisku sme sa povozili na dopravných prostriedkoch a riešili dopravné situácie. Vytvorili sme si vlastné dopravné ihrisko z hračiek, kde sme zakomponovali cesty, okolité budovy, značky. Rozdiely v prostriedkoch z minulosti a v súčasnosti videli v kolesách, v pohone- v minulosti zvieratá, dnes motor, a vo vzhľade- otvorené vozy, koče a dnes uzatvorené automobily. Deti opisovali a menovali prostriedky, ktoré znečistujú ovzdušie. Ťažšie sa nám spĺňala úloha, nakoľko tohtotýždňova téma v škole bola jeseň. Ale zapojili sme sa. Ďakujeme, s pozdravom Monika Šiláková, klub Dúha."

Žiakov veľmi zaujali zadané úlohy, bavilo ich riešiť ich, dokonca niektoré úlohy obohatili aj o vlastné aktivity. Hneď prvú úlohu sme prepojili s kampaňou "Do školy na bicykli". Zapojením sa do ďalšej enviropátračky deti opäť získali nové vedomosti, rozšírili si rozhľad, navyše viacerí poučili o negatívnych vplyvov dopravy na naše ovzdušie aj svojich blízkych a iných ľudí z okolia." Hríbiky Palín

Úlohy sa nám páčili. Pri kvíze sme sa zapotili pred počítačom, bol problém pri hľadaní odpovedí. Veľmi sa nám páčil model ucha- ale mali sme problém vyrobiť ho podľa návodu. Veríme, že sme to zvládli. Ak by bolo viac času na aktivity veríme, že by sme lepšie prepracovali výrobu semaforu. Tým, že je začiatok školského roka a deti písali vstupné testy, mali sme menej času na plnenie úloh. Sme radi, že sa nám ich všetky podarilo vyriešiť." Rosničky Palín 

Žiaci sa do všetkých úloh zapájali, o ich riešenie prejavovali záujem, pracovali s chuťou a radosťou. Ukázali, že majú o danej problematike veľa vedomostí, ktoré sa snažili odprezentovať aj ostatným. Všetky aktivity ich bavili, ukázali v nich svoju veľkú fantáziu a tvorivosť. Vedeli ako sa treba v dopravných prostriedkoch správať, vymysleli veľmi pekné básne o semafore, poznali dopravné značky a ich význam na cestách a aký dopad môže mať ich nerešpektovanie. Aktivity boli pre žiakov zábavné a plné nových informácií." Chobotničky Ludanice 

A ak ste da dostali až sem, pozrite sa na mená víťazov: Tadáááá!

Kategória 4+ 

  1. miesto: Klub Malí slávičkovia z Olcnavy, Klub Chobotničky z Ludaníc, Klub Mačičkovo z Ludaníc

Kategória 6+ 

  1. miesto: Klub Vážky z Prešova

  2. miesto: Klub Hríbiky z Palína

Kategória 10+ 

  1. miesto: Ivona Holáseková z Klubu Večianske veveričky zo Šale

  2. miesto: Klub Lamačské sovy z Bratislavy

  3. miesto: Klub Ochranári zo Šaroviec 

Kategória 13+ 

  1. miesto: Klub Rosničky z Palína, Klub Snežienky z Popradu

  2. miesto: Klub Bison z Horných Salíb 

Blahoželáme k skvelému umiestneniu a tešíme sa na vás v druhom kole o odpadoch, ktoré už prebieha. Prajeme veľa chuti do objavov a zábavy!

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát