Vyhodnotili sme 2. kolo súťaže Enviropátračky o odpade

Vyhodnotili sme 2. kolo súťaže Enviropátračky o odpade

Skvelé, o odpadoch toho viete naozaj veľa!

Našou druhou témou boli odpady. Poznáte ich už dobre a mnohé vaše prezentácii boli na vysokej úrovni. Sme radi, že ste sa zapojili v hojnom počte a podľa fotografií usudzujeme, že ste si aktivity z Enviropátračky poriadne užili. Gratulujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohoto kola.

Prečítajte si pár postrehov, možno sa v nich nájdete:

Žiaci sa naučili veľa vecí o odpade, oboznámili sa s pojmom recyklovanie, vyrobili zaujímavé a kreatívne výrobky z odpadového materiálu. Strávili vďaka enviropátračke čas v prírode a postarali sa o to, aby bola naša obec čistejšia." Mačičkovo Ludanice

Žiaci piateho a šiesteho ročníka na environmentálnej výchove pracovali veľmi aktívne a tešia sa na ďalšie úlohy. " Ochranári zo Šaroviec

Naši enviropátrači z klubu Hríbiky veľmi radi riešia enviropátračky, výnimkou nebola ani táto. Deti sa zabavili pri zbere a triedení odpadkov aj pri výrobe "Euronačky". Úlohy však brali veľmi zodpovedne, nakoľko si uvedomujú dôležitosť triedenia odpadu. Pomohlo im aj práve prebiehajúce rovesnícke vzdelávanie s názvom "Triedim, triediš, triedime". Žiaci si vďaka úlohám tejto enviropátračky upevnili a obohatili vedomosti o správnom triedení odpadu a ochrane nášho životného prostredia." Hríbiky z Palína

Členovia Silvaklubu s radosťou plnili zadané úlohy v októbrovej ENVIROPÁTRAČKE- odpady. Žiaci pracovali pri každej úlohe samostatne. Cieľom podujatia bolo rozšíriť u žiakov vedomosti a zručnosti na tému odpady, čo sa nám pri plnení jednotlivých úloh aj podarilo." Silvaklub z Ludaníc

Prírodovedkom sa najviac páčila výroba pexesa :) počas ktorej sme si zopakovali, aké odpadové kontajneri máme v okolí. Hlavne sme si uvedomili, že v našom okolí vôbec nie sú nádoby na zber kovu." Prírodovedkovia z Hurbanova

Ako stále pri riešení úloh sme si precvičili svoje zručnosti a získali veľa námetov, ktoré využijeme v bežnom živote. Žiaci sa tešia, že pri každej enviropátračke si niečo vyrobia. Počas voľných chíľ si zahráme hru Človeče nehnevaj sa. Žiaci sa veľmi potešili novým tričkám, ktoré si odniesli domov." Rosničky z Palína

Deti veľmi zaujali úlohy: "Ekohudba, Bez odpadu, Ekomaskot". Realizáciu si užili nielen deti, ale uzdu kreativity upustili aj učiteľky. Tešíme sa na ďalšie úlohy. Ďakujeme:)" Klub Žabky z Banskej Bystrice.

Žiaci sa so všetkými úlohami popasovali statočne, vyrobili veľmi pekné výrobky z odpadového materiálu, do riešení úloh zapojili aj rodičov. Aspoň touto troškou sme prispeli k tomu, aby sa nám v našej obci lepšie žilo. Určite v tom budeme pokračovať aj naďalej. Ďakujeme za možnosť dozvedieť sa hravou formou veľa nových zaujímavostí." Chobotničky Ludanice

Všetky zadania úloh sme robili spoločne na krúžku. Najviac sme sa natrápili, ale súčasne aj najviac naučili pri úlohe č.4, kde sme zisťovali dobu rozkladu odpadu v prírode. Našli sme pri niektorých druhov viac možností správnych odpovedí. Spoločne sme boli zbierať odpadky. Spoznávali sme označenia plastov, hľadali sme výrobky zbytočne balené vo viacerých obaloch, spoznali sme silu prírodných ekologických čistiacich prostriedkov a vyrobili sme si aj svietnik. Ivonka pomáhala pri chodníku, ujo školník nám ukázal, čo všetko so staršími spolužiakmi vedeli vytvoriť zo starých vecí." Večianske veveričky zo Šale

Radi sme sa zapojili do októbrovej ENVIROPÁTRAČKY. Úlohy sa žiakom veľmi páčili." Ochrancovia Krompachy

Našou snahou bolo tému odpadov, čo najviac prepojiť s praktickým realizovaním zberu odpadu. Triedením odpadkov sme chceli poukázať na význam recyklácie, keďže niektoré odpady by sa v prírode nerozložili. Úlohy sa nám veľmi páčili, žiaci s ich plnením nemali žiadne problémy." Ekomoment Fričovce

Aktivity zamerané na tému Odpady realizovali stromáci väčšinou individuálne, prípadne v malých skupinách po dvoch (zhotovenie posteru, riešenie kvízu a grafu na rozklad odpadov). Jednotlivé riešenia prezentovali svojim spolužiakom na hodinách biológie a tiež si spravili v triede výstavku upcyklovaných výrobkov. Najviac sa im páčili vytvorené svietniky a svietidlá z odpadových materiálov a vyrobené módne výrobky, ktoré v škole nielen ukázali, ale ich aj vyskúšalo viac detí. Pri označení plastov sa dozvedeli úplne nové informácie. Ďakujeme, že sme mohli realizovať opäť zaujímavé úlohy." Klub Lamačské sovy.

Deti si pri týchto aktivitách užili veľa tvorivej zábavy a výrobky využili pri svojich ďalších hrách. Naučili sa, že nie každý odpad je odpad, ale je to materiál na ďalšie tvorenie.

A kto vyhral? Pozorne čítajte!

Kategória 4+ 

1. miesto: Klub Ochrancovia z Krompách
2. miesto : Klub Žabky Banská Bystrica

Kategória 6+ 
1. miesto: Klub Ekomoment z Fričoviec, Klub Hríbiky z Palína
2. miesto: Klub Chobotničky z Ludaníc

Kategória 10+ 

1. miesto: Oliver Hovorka z Klubu Krtkovia z Veľkého Krtíša, Ivona Holáseková z Klubu Večianske veveričky zo Šale
2. miesto: Klub 
Ochranári zo Šaroviec

Kategória 13+ 

1. miesto: Klub Lamačské sovy z Bratislavy, Michal Bartko z Klubu Krtkovia z Veľkého Krtíša
2. miesto: Klub Rosničky z Palína

Blahoželáme k skvelému umiestneniu a tešíme sa na vás v treťom kole, ktoré sa zameriava na konzum a nakupovanie. 

Zabezpečenie cien pre víťazov tohto kola Enviropátračiek finančne podporila spoločnosť Inobat - inteligentné batérie pre zelenší svet. Ďakujeme.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát