Vyhodnotili sme Eviropátračky šetrenie vodou

Vyhodnotili sme Eviropátračky šetrenie vodou

Nádherné práce s hodnotným obsahom, tak sa dajú zhrnúť všetky vaše výstupy.

Šetriť vodou je nevyhnutnosť. Spoločne sme sa naučili ako a spoločne to môžeme aj ďalej praktizovať. Vieme, že ste sa s mnohými úlohami zaoberali aj dlho, vynaložili veľké úsilie a popri tom sa aj mnoho nového naučili. Klobúk dolu a veľký obdiv všetkým, ktorí sa zapojili.

No a ako to prebiehalo inde? Prečítajte si niekoľko vybraných postrehov.

„Pekný deň, naše detičky z MŠ Nám. SNP 17 v Detve sa zapojili do súťaže ako šetriť vodou. Veľmi ich to bavilo dokonca sme niektoré aktivity zopakovali. Ďakujeme za krásnu súťaž a tešíme sa ak niečo vyhráme."

„Ako vždy boli úlohy veľmi zaujímave a poučné. Pri ich riešení sme sa dozvedeli veľa nových informácií, ktoré využijeme v bežnom živote. Niektorí sme prvý krát počuli o maľovanej krížovke." Rosničky Palín

„Žiakom Silvaklubu zo ZŠ Ludanice sa Septembrová enviropátračka - Šetrenie vodou veľmi páčila. S radosťou plnili jednotlivé úlohy pričom využívali svoje vedomosti, zručnosti a rozvíjali si svoju kreativitu. S pozdravom vedúca Silvaklubu."

„Prvé kolo bolo náročnejšie oproti predchádzajúcim kolám v šk.roku 2021/22, ale zvládli sme to a mnoho sme sa naučili. Spoznali sme koreňové čistiarne vôd, o ktorých sme doteraz nepočuli." Bison Horné Saliby

„Veľmi zaujímavé a tvorivé úlohy. Vytvárali sme pravidlá pre šetrenie vodou, spoznali sme rôzne druhy toaliet, zisťovali sme význam bobra vo vodnom hospodárstve, naučili sme sa riešiť maľovanú krížovku. Najviac sme sa potrápili pri úlohe s koreňovými čističkami. Zistili sme ich význam v prírode. Keď sme boli v septembri na exkurzii vo Svätom Antone, tak sme ju aj videli. Tešíme sa na ďaľšie zaujímavé úlohy. " Večianske veveričky Šaľa

„Žiaci sa naučili veľa o tom aká je voda pre život dôležitá, o šetrení vodou, sami navrhli spôsoby ako vodou šetriť a chrániť ju." Mačičkovo Ludanice

„Ekohoteláci sa aj novom školskom roku veľmi radi zapojili do súťažných úloh, zamýšľali sa, pátrali, vyhľadávali, porovnávali, kreslili návrhy AKO ŠETRIŤ VODOU, vypracovanie posielajú v spoločnej prezentácii." Piešťany

„Úlohy v Enviropátračke boli veľmi zaujímavé a pre deti lákavé. Deti sa dozvedeli nové informácie a prehĺbili svoje poznatky. Prostredníctvom aktivít si deti obohatili svoje skúsenosti, pozorovacie schopnosti. Poznatky, ktoré deti nadobudli vedia využívať v praktickom živote. Deti boli nadšené z realizovaného pokusu, ale aj z výroby vlastného saponátu, ktorému navrhli aj etiketu. Aktívne sa zapájali všetci členovia. Veľmi milo ma prekvapili návrhy vynálezov, ktoré deti vytvárali v úlohe č. 7. Naopak najťažšou úlohou pre nás bolo vymyslieť príbeh v úlohe č. 5. Ďakujeme veľmi pekne za účasť. " Vážky Prešov

„Enviropátračka na tému Šetrenie vodou pripomenula deťom dôležitosť a význam vody pre náš každodenný život, nenahraditeľnosť pitnej vody a jej nedostatok, naučili sa nové spôsoby šetrenia vodou v krajine - možnosť vytvorenia koreňovej čističky odpadovej vody a zachytávania vody budovami a okolím, v ktorom žijeme. Zároveň sa deti zabavili pri kvíze a maľovanej krížovke a formulovali svoj názor na danú problematiku. Pre mnohých boli úlohy aj poučné a pri odovzdávaní svojich zistení sa naučili nové informácie. Ďakujeme za možnosť riešiť zaujímavé úlohy." Klub Lamačské sovy Bratislava

„Do Enviropátračky sme sa zapojili po prvý krát a určite nie naposledy. Aktivity boli pre deti nielen zaujímavé, ale poučné. Z detí sa počas plnenie úloh stali básnici, vedci, vodovodní inštalatéri, záhradní architekti, rozpravkári, herci či vynálezcovia. Ďakujeme Stromáčiku za podnetné aktivity." MŠ Diviacka Nová Ves

„Enviropátračku sme objavili vďaka Vášmu časopisu Stromáčik. Jednotlivé úlohy zaujali nie len deti, ale i mňa ako učiteľku. Obzvlášť by som chcela vyzdvihnúť úlohu č. 3 - priepustnosť materiálov, ktorá deti posunula veľmi vpred v súvislosti so skúmaním vody a materiálov. Úloha č. 7 mi prišla trochu náročná, aj po viacerých pokusoch ju deti pochopili trochu inak, avšak nakoniec sme sa vynašli." MŠ Olešná

„Téma šetrenie vodou je veľmi aktuálna téma a je veľmi dôležité, aby sa už deti naučili ako správne šetriť vodu a neplytvať ňou. Vďaka zaujímavým úlohám sa to žiaci naučili, jednotlivé úlohy riešili s veľkou radosťou a so záujmom, vymysleli veľmi pekné riešenia šetrenia vody. Najviac ich zaujala úloha o bobrovi, dozvedeli sa o ňom veľa zaujímavých informácií a aj jeho užitočnosť pre prírodu. Ďakujeme za pekne strávené chvíle," Chobotničky z Ludaníc

„Enviropátračka Šetrenie vodou ma veľa naučila a veľmi som sa pri riešení jednotlivých úloh zabavil. Najviac ma bavila prechádzka pri vodu a divadielko. Už viem ako ekologicky vyrobiť čistiaci prostriedok a ako správne šetriť vodu." Matias Kúdela

„Deťom sa najviac páčila aktivita, kde sme skúšali priepustnosť materiálov, vytvárali si predpoklady a potom ich následne overovali. Ďalšou veľmi zaujímavou aktivitou bolo vyrábanie saponátu. Deti si skúšali nastrúhať mydlo, tety kuchárky nám zapožičali varechy z kuchyne na miešanie saponátu. Vyrobený saponát si brali deti domov v sklenených fľaštičkách a aj pani upratovačka vyskúšala saponát na umývanie podlahy v triede. Chlapcov bavilo vymýšľať vynález na šetrenie vody. Vyrobili si rybky a na školskom dvore si zahrali príbeh o rybkách." MŠ Bajkalská Prešov

„Celkom nás to bavilo, nebolo to až také ťažké, využili sme aj vedomosti z matiky :-)" Snežienky Poprad

A kto vyhral? Nebudeme vás dlho napínať. Iba by sme chceli poblahoželať naozaj všetkým. Pretože si skutočne zaslúžite náš obdiv. 

Kategória 4+

  1. miesto: Klub Vážky z Prešova, Klub Žabky Banská Bystrica, Matias Kúdela z Ludaníc

Kategória 6+

  1. miesto: Klub Mačičkovo Ludanice, Klub Chobotničky Ludanice.

Kategória 10+

1.miesto: Lenka Šišáková Večianske veveričky Šaľa
2.miesto: Katarína Kromerová Silvaklub Ludanice
3.miesto: Barbora Halasová Silvaklub Ludanice

Kategória 13+

1.miesto: Klub Rosničky Palín, Klub Lamačské sovy z Bratislavy
2.miesto: Klub Snežienky z Popradu

Posielame im krásne ceny a diplomy. Špeciálne ocenenie v tomto kole udeľuje aj sponzor našej súťaže spoločnosť Danucem Slovensko, ktorej aj touto cestou ďakujeme za finančnú podporu a tešíme sa na spoluprácu do budúcnosti. 

Rovnako za venovanie nádherných cien vydavateľstvám Albatros media a Svojtka

 

       Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát