Vzdelávame sa, aby sme vám prinášali kvalitný obsah

Vzdelávame sa, aby sme vám prinášali kvalitný obsah

Nie je bádanie ako bádanie a my sa snažíme, aby ste ho od nás mali dokonalé.

Vo štvrtok 15.4. 2024 sme sa zúčastnili zaujímavého online seminára, ktorý organizoval Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE v rámci programu GLOBE s názvom Bádateľsky Orientovaná Výučba (BOV) v spolupráci s Mgr. Romanou Schubertovou, PhD. z Katedry biológie a ekológie UMB v Banskej Bystrici. Keďže prebiehal interaktívnou formou, ako účastníci sme mali možnosť na vlastnej koži si vyskúšať, ako bádanie funguje. V rámci pracovných skupín, v ktorých sme vypracovávali rozličné metodické úlohy sme sa mohli zoznámiť s kolegami z celého Slovenska.  

Iba stručne vám ukážeme, ako postupovať pri bádaní s deťmi.  

Plánujete si urobiť pokus a okrem „waw” efektu, chcete aby deti rozvinuli čo najviac svojich kompetencií?

Ako na to ? Najprv si stanovte problém, ktorý chcete vyriešiť. Zamyslite sa spoločne, čo tento problém spôsobilo a stanovte si výskumné otázky. Následne stanovte hypotézu, ktorú pokusom čo najexaktnejšie potvrdíte alebo vyvrátite. Hypotézu teda otestujte a sformulujte záver. Následne aplikujte riešenia. Výsledkom môžu byť ďalšie otázky, ktoré treba overiť, no v rámci jedného procesu je dobré sústrediť sa na jeden stanovený problém. 

Ak sa rozhodnete postupovať takto, vaše experimenty nadobudnú vedecký ráz a popri tom budujete u detí návyk pracovať s problémom systematicky. 

Schopnosti, ktoré sa rozvíjajú bádateľským učením sa delia na základné a integrované.  

Základné - pozornosť, usudzovanie, predpoklad, klasifikácia, meranie.  

Integrované - interpretácia dát, kontrola premenných, formulovanie hypotézy, experimentovanie, konštruovanie tabuliek a grafov, opis vzťahov medzi premennými, formulovanie záverov. 

Úrovne bádania: 

  • Potvrdzujúce - podľa daného postupu sa overujú dopredu známe výsledky. 

  • Štruktúrované - postupuje sa podľa predpísaného postupu a overuje sa daná otázka. Riešenie však vopred známe nie je. 

  • Sprevádzané - skúma sa zadaný problém vlastným návrhom riešenia. 

  • Otvorené - hľadá sa problém, formulujú sa otázky a vlastný návrh riešenia. 

Veríme, že aj vy sa odteraz budete inak pozerať na bádanie a z vašej hry sa stane skutočná bádateľská aktivita.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát