Zdieľali sme naše skúsenosti

Zdieľali sme naše skúsenosti

Stále veríme, že dobré riešenia existujú.

Koncom novembra sme sa na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zúčastnili fókusovej skupiny realizovanej v rámci národného projektu Participácia 2. Cieľom diskusie bolo zmapovať aktuálny stav v oblasti poskytovania služieb mimovládnymi organizáciami a ich financovania verejnými zdrojmi (vhodnosť formy, dostatočnosť, záujem o takúto podporu zo strany MNO), ako aj aktuálny stav spolupráce s verejnou správou.

Aj my sme potvrdili, že napriek tomu, že sa snažíme o samofinancovanie, verejné zdroje sú stále pre nás nevyhnutné. Bez nich by sme nedokázali našu činnosť realizovať v takej šírke a celoslovenskej miere. V rámci formálnej spolupráce so štátnou správou vidíme benefit v podobe možných synergií. Verejná správa vie totiž významne napomôcť k popularizovaniu tém, ktorými sa zaoberáme a v rámci nefinančnej pomoci by nás vedela podporiť aj poskytnutím priestorov na naše aktivity (semináre, školenia). To sa však v súčasnosti nedeje. Negatívom je aj nepartnerský a nedôverčivý prístup verejnej správy, striedanie priorít v rámci vzdelávania podľa politického cyklu, častá fluktuácia úradníkov, administratívne náročné grantové schémy, neskoré vyplácanie grantov spôsobujúce neistotu a ohrozujúce platobnú schopnosť organizácie.

Pri otázke, ako by sme si predstavovali ideálny model financovania, sme odpovedali, že vhodná by bola stabilnejšia podpora pre osvedčené služby s možnosťou viacročného financovania, a to aj za predpokladu akreditácie, ktorá by však mala byť platná na všetkých rezortoch či nižších úrovniach vládnutia (aby sme nemuseli predkladať tie isté papiere na rôzne úrady). Za dôležité považujeme tiež transparentnejšie určovanie priorít a včasné informovanie o plánovaných výzvach. Ocenili by sme, ak by bolo stanovené nejaké percento grantu, ktoré by sme mohli čerpať bez vopred určeného účelu a vydokladovať ho až následne (v priebehu roka sa situácia mení a my musíme postupovať podľa projektu, ktorý bol schválený pred rokom), a tiež oprávnené paušálne výdavky (aby sme nemuseli zúčtovávať bločky nízkej hodnoty a použiť napríklad 100 € mesačne na krytie pár eurových výdavkov). Nepovažujeme za nutné navyšovať výdavky verejných rozpočtov, my by sme vedeli s podobným rozpočtom fungovať aj naďalej a postupne zvyšovať úroveň samofinancovania. Stačí odbúrať prehnane byrokratický systém, zaviesť do neho transparentnosť a hľadať optimalizáciu vo vnútri verejnej správy a to aj zmenou zákonov.

Ďakujeme za možnosť prezentovať naše potreby na fókus skupine. Veríme, že raz príde čas, kedy budú aj naše odporúčanie implementované do praxe. Držme si spoločne palce.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát