Zmena registrácie členov

Zmena registrácie členov

Vážení členovia, od 1.5.2012 meníme systém registrácie členov, čím reagujeme na požiadavku hlavného donora – Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Čo sa mení v členskej prihláške?

  • Členskú prihlášku už nie je potrebné podpisovať. Prihláška je platná po elektronickom alebo poštovom odoslaní a zaplatení členského príspevku na príslušný rok. Prihlášku je možné vyplniť priamo na našej stránke alebo si môžete stiahnuť prázdny formulár, vyplniť ho a následne ho zaslať emailom alebo poštou.
  • V členskej prihláške sa už nevypisuje celý dátum narodenia. Pre štatistickú evidenciu je povinný údaj už len mesiac a rok narodenia.
  • V členskej prihláške sa vypúštajú údaje o zapojených znevýhodnených skupinách detí a mládeže a o spolupráci Klubu s inými subjektami. Tieto informácie sa presúvajú do výkazu o činnosti Klubu.
  • Pôvodné dva typy hromadných prihlášok sa zlučujú do jedného typu. Čiže aj Klub pri škole aj mládežnícky Klub bude vypĺňať rovnaký typ prihlášky.

Momentálne ešte upravujeme našu elektronickú databázu tak, aby naša stránka priamo komunikovala s elektronickým systémom ministerstva. Do ukončenia úprav funkcionality elektronickej prihlášky, Vás systém môže vyzývať na vyplnenie polí, ktoré už nie je potrebné vypĺňať. Ak dané údaje nechcete vyplniť (celý dátum, podpisy a doplnkové informácie), prosím vydržte cca 2 týždne, pokiaľ našu web stránku prestavíme.

Čo sa mení vo výkaze o činnosti Klubu?
Pôvodný kvartálny výkaz sa nahrádza polročným výkazom o činnosti Klubu. Tento výkaz sa nepodpisuje, väčšina odpovedí sa len zaškrtáva a postačuje ho zaslať elektronicky. Podpisuje sa však jeho príloha – zoznam zapojených detí.
Prvá strana výkazu sa týka zhodnotenia činnosti Klubu za monitorovacie obdobie a druhá strana výkazu obsahuje informácie, ktoré od nás žiada ministerstvo (za každý platný Klub). Prílohou tohto výkazu je modrým perom podpísaný zoznam zapojených detí. Tento výkaz Vám vypíšeme my (na základe údajov, ktoré ste uviedli v prihláške za člena) a vyplnený zoznam zapojených detí Vám zašleme na podpis. Hlavnou zmenou teda je, že podpisy sa už nezberajú na začiatku činnosti Klubu (pri zaslaní prihlášky), ale na konci polročného obdobia. Svojim podpisom deti potvrdia, že boli zapojené do činnosti Klubu.
Výkaz o činnosti Klubu SŽ spolu s predvyplneným zoznamom zapojených detí Vám budeme zasielať vždy v priebehu mája a v priebehu novembra. Výkaz bude potrebné zaslať späť do konca júna resp. do 15. decembra. Netreba si značiť žiadne termíny, my Vás na ne včas upozorníme.

Po prvý krát Vám budeme výkaz o činnosti Klubu SŽ zasielať v priebehu mája 2012 a prvé monitorovacie obdobie sa týka činnosti zrealizovanej od 01.01.2012 do 30.06.2012.

Veríme, že zmeny budete vnímať pozitívne, pretože sa dokumentácia činnosti Klubu čiastočne zjednodušuje.

Ak by ste mali k prihláške a výkazu akékoľvek otázky, prosím neváhajte sa spýtať. Najlepšie emailom na adrese [email protected]

Vaši stromáci

 

 

 

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát