Pripravili sme pre vás 14 projektov, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie pre všetkých záujemcov. Zamerané sú na témy biodiverzity, odpadov, znečistenia ovzdušia, znečistenia vody, ľudských sídiel, energie a prírodného a kultúrneho dedičstva. Cieľovou skupinou sú žiaci na 2. stupni základných škôl, ale uvítame aj záujemcov z iných stupňov vzdelávania.

 

Ako materiály získať?

Vyberte si projekty, ktoré vás zaujímajú (výber témy ani počet projektov nie je limitovaný) a zaregistrujte sa prostredníctvom online formulára. Keďže náročnosť projektov (časová, technická, veková) je rôzna, odporúčame vám, aby ste sa vopred oboznámili so všetkými projektami a až následne si zvolili tie, ktoré budete so žiakmi realizovať. Registrácia je nezáväzná a slúži na evidenciu záujemcov.

 

Súbory k vybranému projektu si stiahnete kliknutím na nadpis/obrázok.

 

Zdieľajte výstupy vašich žiackych projektov

Výstupom majú byť prezentácie spolu s komentárom (pre každý projekt samostatná prezentácia). Materiály odovzdané do 06.12.2019 zverejníme po spracovaní na stránke Stromu života. Každú zapojenú školu odmeníme certifikátom a najangažovanejších riešiteľov aj vecnou odmenou.

 

Budeme radi, ak túto výzvu posuniete aj ďalším kolegyniam a kolegom. Ďakujeme.

 

V prípade otázok nás kontaktujte na: [email protected]

 

Materiály vznikli v rámci projektu Bioprofily – Implementácia praktickej environmentálnej výchovy do škôl. Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej Únie Erasmus+.

Mapovanie ekosystémových služieb

Mapovanie ekosystémových služieb

Identifikujte ekosystémy vo svojom okolí a priradte k nim základné služby a tovary.

Mapovanie inváznych druhov rastlín

Mapovanie inváznych druhov rastlín

Zmapujte výskyt inváznych druhov rastlín vo vašom okolí a navrhnite ich odstránenie.

Ekologická stopa

Ekologická stopa

Vypočítajte veľkosť vašej ekologickej stopy a identifikujte svoje silné a slabé stránky v oblasti spotreby prírodných zdrojov.

Spotreba elektrickej energie v režime STAND-BY

Spotreba elektrickej energie v režime STAND-BY

Vypočítajte, koľko elektrickej energie zbytočne spotrebujú spotrebiče vo vašej domácnosti fungujúce režime STAND-BY.

Reálna dostupnosť zelených priestranstiev

Reálna dostupnosť zelených priestranstiev

Viete, aká je odporúčaná dostupnosť verejných zelených plôch?

Vystavenie obyvateľstva hluku

Vystavenie obyvateľstva hluku

Zmerajte intenzitu hluku pomocou mobilnej aplikácie a porovnajte ju s odporúčanými hodnotami.

Existuje alternatíva

Existuje alternatíva

Nahraďte jednorazové druhy tovarov ekologickými alternatívami.

Mapovanie nelegálnych skládok odpadu

Mapovanie nelegálnych skládok odpadu

Pomocou mobilnej aplikácie zmapujte výskyt nelegálnych skládok odpadu vo svojom okolí.

Dedičstvo okolo nás

Dedičstvo okolo nás

Zvýšte záujem domácich a zahraničných turistov o lokálne kultúrne a prírodné dedičstvo.

Emocionálna mapa verejného miesta

Emocionálna mapa verejného miesta

Dokážete identifikovať skrášľovacie alebo nápravné opatrenia za účelom zvýšenia kvality verejného priestoru?

Meranie kyslosti dažďa

Meranie kyslosti dažďa

Analyzujte pH na vzorke dažďa a spoznajte negatívne dopady kyslých dažďov.

Produkcia skleníkových plynov (CO2)

Produkcia skleníkových plynov (CO2)

Vypočítajte, aké množstvo emisií CO2 vyprodukujete počas cestovania do/zo školy.

Retenčná schopnosť územia

Retenčná schopnosť územia

Identifikujte rôzne typy povrchov vzhľadom na ich priepustnosť a vypočítajte približnú retenčnú schopnosť vybraného územia.

Šetrenie vodou

Šetrenie vodou

Zistite koľko vody spotrebujete vo vašej domácnosti alebo v škole a naučte sa ňou šetriť.

Cookies

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo SÚHLASÍM, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku .

Účely spracovania dát

Zoznam spoločností, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje