K dispozícii máte 35 projektov. Vyberte si témy, ktoré vás zaujímajú, prečítajte si teoretickú časť a následne zrealizujte praktický projekt.

Živá voda - Pomôcka

Živá voda - Pomôcka

Pomôcka na určovanie vodného hmyzu a kôrovcov

Živá voda - Pomôcka

Živá voda - Pomôcka

Pomôcka na určovanie stôp cicavcov

Živá voda - Pomôcka

Živá voda - Pomôcka

Pomôcka na určovanie rýb

Živá voda - Pomôcka

Živá voda - Pomôcka

Pomôcka na určovanie rastlín

Živá voda - Pomôcka

Živá voda - Pomôcka

Pomôcka na určovanie obojživelníkov

Živá voda - Pomôcka

Živá voda - Pomôcka

Pomôcka na určovanie mäkkýšov a ploskavcov

Živá voda - Pomôcka

Živá voda - Pomôcka

Pomôcka na určovanie hmyzu

Živá voda -Živá rieka

Živá voda -Živá rieka

Pátrame po indikátoroch: Tvrdosť, kyslosť a pH vody, množstvo kyslíka v rieke, výskyt rastlín a živočíchov.

Živá voda - Voda prameň života

Živá voda - Voda prameň života

Pátrame po indikátore: Kvalita vody

Živá voda -Povodie

Živá voda -Povodie

Pátrame po indikátore: Zadržiavanie vody v krajine

Živá voda -Hospodárenie s vodou

Živá voda -Hospodárenie s vodou

Pátrame po indikátore: Racionálne využitie vody

Živá voda -Breh rieky

Živá voda -Breh rieky

Pátrame po indikátore: Charakter brehu rieky

Zakliata hora - Spotrebiteľské správanie

Zakliata hora - Spotrebiteľské správanie

Pátrame po indikátore: Eko správanie samosprávy

Zakliata hora - Sklo

Zakliata hora - Sklo

Pátrame po indikátore: Sklo namiesto plastu

Zakliata hora - Separácia odpadu

Zakliata hora - Separácia odpadu

Pátrame po indikátore: Množstvo odpadu vyprodukovaného v obci, meste

Zakliata hora - Obal ako odpad

Zakliata hora - Obal ako odpad

Pátrame po indikátore: Miera separácie odpadu v obci/meste

Zakliata hora - Čierne skládky

Zakliata hora - Čierne skládky

Pátrame po indikátore: Výskyt čiernych skládok

Tajomná energia - Zdroje energie

Tajomná energia - Zdroje energie

Pátrame po indikátore: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Tajomná energia - Zdravé stravovanie a biopotraviny

Tajomná energia - Zdravé stravovanie a biopotraviny

Pátrame po indikátore: Predaj/výroba lokálnych potravín

Tajomná energia - Zdravé stravovanie a biopotraviny

Tajomná energia - Zdravé stravovanie a biopotraviny

Zaujímavosti o potravinách a zdravom stravovaní

Tajomná energia - Vízia a budúcnosť

Tajomná energia - Vízia a budúcnosť

Pátrame po indikátore: Predpoklady využitia obnoviteľných zdrojov energie

Tajomná energia - Klimatická zmena

Tajomná energia - Klimatická zmena

Pátrame po indikátore: Rozloha zelených plôch v obci/meste

Tajomná energia - Bývanie a energia

Tajomná energia - Bývanie a energia

Pátrame po indikátore: Percentuálne zastúpenie energeticky úsporných budov

Modré z neba - Priemysel

Modré z neba - Priemysel

Pátrame po indikátore: Vplyv priemyslu na kvalitu prostredia

Modré z neba - Ozón

Modré z neba - Ozón

Pátrame po indikátore: Prítomnosť prízemného ozónu

Modré z neba - Ozón

Modré z neba - Ozón

Závislosť teploty od nadmorskej výšky

Modré z neba - Ozón

Modré z neba - Ozón

Stav ozónovej vrstvy nad Slovenskom

Modré z neba - Ozón

Modré z neba - Ozón

Správne dýchanie

Modré z neba - Lišajníky

Modré z neba - Lišajníky

Pátrame po indikátore: Čistota ovzdušia

Modré z neba - Lišajníky

Modré z neba - Lišajníky

Pozorovací rám na lišajníky

Modré z neba - Lišajníky

Modré z neba - Lišajníky

Kľúč na určovanie čistoty ovzdušia

Modré z neba - Kyslý dážď

Modré z neba - Kyslý dážď

Pátrame po indikátore: Kyslosť dažďa

Modré z neba - Doprava

Modré z neba - Doprava

Pátrame po indikátoroch: Koncentrácia CO / Intenzita hluku

Krajina pokladov - Živá história

Krajina pokladov - Živá história

Pátrame po indikátoroch: Uchovanie tradícií a úcta k osobnostiam

Krajina pokladov - Turistika a cestovný ruch

Krajina pokladov - Turistika a cestovný ruch

Pátrame po indikátore: Existencia itinerárov, brožúr, turistických a náučných trás, informačných tabúľ

Krajina pokladov - Stromácka čítanka

Krajina pokladov - Stromácka čítanka

Pátrame po indikátore: Dostupnosť enviro-literatúry v miestnej knižnici

Krajina pokladov - Poklady môjho kraja

Krajina pokladov - Poklady môjho kraja

Pátrame po indikátore: Chránené časti prírody a krajiny

Krajina pokladov - Pamiatky okolo nás

Krajina pokladov - Pamiatky okolo nás

Pátrame po indikátore: Stav pamiatkového fondu

Bližšie k človeku - Tam, kde sa hráme

Bližšie k človeku - Tam, kde sa hráme

Pátrame po indikátore: Počet a stav detských ihrísk a voľne prístupných športovísk

Bližšie k človeku - Reklama

Bližšie k človeku - Reklama

Pátrame po indikátore: Vizuálny / reklamný smog

Bližšie k človeku - Ľudskosť v nás

Bližšie k človeku - Ľudskosť v nás

Pátrame po indikátoroch: Schopnosť obce zabezpečiť starostlivosť o občanov v núdzi a bezbariérová dostupnosť verejných priestranstiev

Bližšie k človeku - Environmentálny reportér

Bližšie k človeku - Environmentálny reportér

Pátrame po indikátore: Prístup samosprávy k riešeniu environmentálnych otázok

Bližšie k človeku - Človek a sídlo

Bližšie k človeku - Človek a sídlo

Pátrame po indikátore: Dostupnosť územného plánu pre obyvateľov a demografická štruktúra obyvateľstva

Biodiverzita - Žaby

Biodiverzita - Žaby

Pátrame po indikátore: Ochrana obojživelníkov

Biodiverzita - Zeleň

Biodiverzita - Zeleň

Pátrame po indikátore: Dostupnosť zelene

Biodiverzita - Včely

Biodiverzita - Včely

Pátrame po indikátore: Dostupnosť medovísk

Biodiverzita - Pôvabní votrelci

Biodiverzita - Pôvabní votrelci

Pátrame po indikátore: Výskyt inváznych rastlín

Biodiverzita - Pôvabní votrelci

Biodiverzita - Pôvabní votrelci

Pomôcka na určovanie inváznych druhov rastlín 1

Biodiverzita - Pôvabní votrelci

Biodiverzita - Pôvabní votrelci

Pomôcka na určovanie inváznych druhov rastlín 2

Biodiverzita - Netopiere

Biodiverzita - Netopiere

Pátrame po indikátore: Ochrana netopierov

Biodiverzita - Netopiere

Biodiverzita - Netopiere

Návod na používanie ultrazvukového prístroja a aplikácie

Biodiverzita - Netopiere

Biodiverzita - Netopiere

Pomôcka na určovanie najčastejšie sa vyskytujúcich netopierov v sídlach

Cookies

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo SÚHLASÍM, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku .

Účely spracovania dát

Zoznam spoločností, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje