Rozhovor s Máriou Sliackou, riaditeľkou slovenského Unicefu

Unicef je celosvetová organizácia, ktorá pomáha deťom na celom svete.

Vznikla v roku 1946 ako pomoc deťom po druhej svetovej vojne. V spolupráci s vládnymi aj mimovládnymi organizáciami ochraňuje a bojuje za práva detí. Síce centrála sa nachádza v New Yorku, Unicef funguje až v 158 krajinách sveta. Jednou z týchto krajín je aj Slovensko. Rozhodla som sa osloviť riaditeľku slovenského UNICEF-u Máriu Sliacku a spýtať sa jej na pár otázok o tom, ako presne pomáha UNICEF nielen na Slovensku.

K: Ako pomáha UNICEF vo svete?

M: Pomoc UNICEF-u sa prioritne zameriava na deti, ale nie sú to len deti samotné. Podstatná časť pomoci sa venuje tehotným ženám alebo dojčiacim matkám. Niektoré formy pomoci sú zamerané na celé rodiny. Napriek tomu, že UNICEF sa snaží poskytovať komplexnú pomoc deťom, je niekoľko oblastí pomoci, na ktoré sa zameriava: vzdelávanie, zabezpečovanie prístupu k vode, sanitácia a hygienicka prevencia, z oblasti zdravia znižovanie úmrtnosti detí a to hlavne prostredníctvom preventívnych očkovaní, boj proti podvýžive, ale aj podporou dojčenia malých detí. Ďalšou oblasťou je ochrana a mentálne zdravie. UNICEF sa snaží pracovať všade tam, kde sú deti vystavené akémukoľvek spôsobu využívania, alebo zneužívania – či ide o detskú prácu, sexuálne zneužívanie, týranie, alebo zaťahovanie detí do nelegálnych činností, akou je nábor detí ako detských vojakov, či drogovú činnosť, alebo sú predmetom obchodovania s ľuďmi. 

K: Akým krajinám najčastejšie pomáhate?

M: UNICEF sa aktívne venuje pomoci v 190 krajinách sveta. Ide o najchudobnejšie krajiny, ako aj krajiny zasiahnuté humanitárnymi krízami – či už prírodného charakteru, rôznymi vojnovými konfliktmi alebo ich dopadmi v podobe migrácie. Slovenská nadácia pre UNICEF sa ale pri podpore pomoci môže zamerať iba na niektoré krajiny.  Najčastejšie ide o krajiny, ktoré sú prioritnými krajinami aj rozvojovej politiky Slovenska – Keňa, Južný Sudán, Afganistan alebo napríklad Ukrajina. Ak vypukne humanitárna kríza, ktorá si vyžaduje dodatočnú pomoc, snaží sa hľadať finančné prostriedky na zmiernenie jej dopadov.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát