Folklór na Slovensku

Predstavuje neoddeliteľnú súčasť našej kultúry. Čo o ňom viete?

Folklór je dôležitou formov dedičstva kultúry, ako aj kultúrneho života našich predkov. Tento fenomén sa medzi nami javií ako prejavy rôznych spôsobov či už v ústnej alebo tanečnej, či dokonca aj dramatickej forme. Slovenský folkor je tiež podporou cestovného ruchu, hlavne v oblastiach stredného Slovenska, aj bežnou témou, ktorá spája spolu ľudí rôznych generácií.  Po svete je pod pojmom folkór v rôznych krajinách známych viacero vyznámov- niekde ide až o celý segment kultúry, inde iba o ľudovú slovesnosť. Na Slovensku sa teda približuje významovo k ľudovému celku kultúry. Slovenský folklór žije duchom bohatých tradícií odkazujúcich na priebeh životov pastierov a remeselníkov. Tematicky sa venuje každodennej drine, prírode a sviatkom, ktoré sa medzi nami oslavujú dodnes. Na Slovensku máme, ako bolo aj naznačené, samozrejme viacero foriem folklóru, medzi ktoré patria aj: 

Slovenské ľudové príbehy a legendy 
Ústne podávané príbehy sú klasickým príkladom folklóru, a taktiež formou, s ktorou sa určite stretol každý. Príkladom takejto formy môže byť slovenská povesť Čierna pani na Bojnickom zámku či rozprávka Soľ nad zlato. 

Slovenská ľudová hudba 
Naša ľudová hudba sa líši na základe toho, z ktorého kraja pochádza, avšak fujara je spoločným nástrojom po celom Slovensku. Hra na fujaru je tiež zapísaná v Zozname majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva UNESCO. Na Slovensku máme viacero folklórnych súborov, ktoré praktizujú ľudovú hudbu, najznámejším z nich je Lúčnica.   

Slovenské ľudové tance 
Naše ľudové tance majú hlavne vidiecký charakter, často nadobúdajúce atmosféru a čaro jednoduchých gazdovských zábav. Medzi tieto tance hlavne rátame čardáš, polku, krútivé tance a podobné.  

Slovenské dediny a skanzeny 
Skanzeny pripomínajú svojim významom múzeá vo vonkajších areáloch kvôli ich náučnému charakteru. Sprítomňujú motív slovenského folku roľníckeho života, ktorý je tu preukázateľne najprítomnejší. Medzi najzaujímavejšie miesta na Slovensku z hľadiska folklóru patrí malá dedinka Čičmany v Žilinskom kraji. Vzor, ktorým sú Čičmany známe bol viackrát aj inšpiráciou pre oblečenie slovenských reprezentantov na Olympiáde.  

Lucas Iovdij 
 

 

Zdroje:  

https://pixabay.com/cs/photos/%c4%8di%c4%8dmany-slovensko-d%c5%99ev%c4%9bnice-tradice-3580569/ https://profil.kultury.sk/sk/folklor/ 

https://spectator.sme.sk/c/20057719/slovak-folklore-and-traditional-architecture.html 

https://www.slovakia.com/sk/folklor/ 

https://study.com/academy/lesson/what-is-folklore-definition-legends-myths.html 

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát