Mladý ekológ objavuje prírodu v praxi

Mladý ekológ objavuje prírodu v praxi

Pokiaľ sa teoretické vedomosti spoja s praktickou skúsenosťou, ide o skvelú formu vzdelávania a upevňovania si vedomostí.

Takto to robí aj Klub Stromu života Mladý ekológ, ktorý pôsobí na ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226.

Členovia Klubu Mladý ekológ sa v rámci Objavovania prírody snažia o spojenie teoretických vedomostí s reálnym životom formou spoznávania rôznych odrôd, druhov, plodov ovocia a zeleniny. Deti takto pozorujú rozdiely ako aj spôsob a možnosti reprodukcie rastlín v každodennom živote. Aktívne sa pripravujú na kŕmenie vtáctva v okolí školy výrobou vtáčích búdok. Zároveň sa snažia učiť aj v teréne. Riešia rôzne úlohy na určovanie svetových strán podľa slnka a hodiniek, upresňujú ich pomocou buzoly. Určujú topografické značky v blízkom okolí, ale aj nadmorskú výšku. Vyrábajú rôzne eko-postery a plagáty s tematikou ochrany prírody a krajiny. Takýmto spôsobom sa učia využívať svoje teoretické vedomosti a zručnosti v praxi.

Lenka Krajčovičová

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát