Bioprofily v Toskánsku

Bioprofily v Toskánsku

Srdce Toskánska hostilo ďalších záujemcov o rozvoj v oblasti environmentálnej výchovy a moderné vyučovacie metódy.

Koncom letných prázdnin sa vo Florencii (Taliansko) uskutočnil ďalší kurz Environmentálneho minima. Podujatie plné zaujímavých informácií, aktivizujúcich metód i objavovania malo za cieľ podporiť pedagógov, ktorí si uvedomujú dôležitosť zapojenia environmentálnych tém do vyučovacieho a výchovného procesu.

Kurz bol zostavený tak, aby mali účastníci dostatok priestoru na oboznámenie sa so základnými témami z oblasti ochrany prírody, vyskúšali si zážitkové vzdelávanie i užitočné voľne dostupné aplikácie pre podporu výučby. Program sme obohatili aj o prednášky a praktické ukážky od odborníkov.

Kurz začal predstavením projektu Bioprofily a lokality, v ktorej sme sa nachádzali. Účastníci tak mohli od prvých chvíľ sledovať a vnímať jednu z vybraných tém - Prírodné a kultúrne dedičstvo. Keďže nás čakalo množstvo aktivít, pri ktorých je dôležitá vzájomná komunikácia, venovali sme patričnú pozornosť zoznamovačkám a ľadoľamkám. Uvoľnená atmosféra, zaujímavé informácie o účastníkoch a smiech vytvorili správny základ pre následnú spoluprácu a výmenu skúseností, či nápadov. Na záver sme účastníkom predstavili aj naše očakávania a dôležitú úlohu zohrala aj práca na „kruhoch“. Tie vznikali postupne počas celého kurzu na základe skupinovej práce účastníkov. Jedná sa o univerzálnu pomôcku, ktorá učiteľom poslúži ako inšpirácia a zdroj pri výučbe environmentálnej výchovy.

Na ďalší deň sme sa zamerali na tému Znečistenie vody a Energia. Od odborníkov z Čistiarne vôd sme sa dozvedeli, akými procesmi prechádza voda čerpaná z miestnej rieky Arno, kým sa dostane cez kohútiky k spotrebiteľom. Prednáška spojená s ukážkami chemických pokusov i exkurzia po areáli bola pre mnohých veľkým zážitkom. Druhú časť dňa sme strávili v blízkom parku. Tu si účastníci vyskúšali aktivizujúce metódy výučby ako napr. tvorba pojmovej mapy, či práca v skupinách. Na záver sme zrealizovali indikátor zameraný na retenčnú schopnosť územia. Večer sme sa stretli na spoločnej večeri, pri ktorej nebola núdza o zábavu a našu dobrú náladu s úsmevom zdieľal aj personál reštaurácie.

V stredu sme sa venovali téme Biodiverzita, ktorú sme riešili priamo v Národnom parku San Rossore. So zaujímavosťami a špecifikami národného parku nás oboznámila skúsená sprievodkyňa. Na konci exkurzie sme sa dostali aj k moru, ktoré v nás prebudilo detskú dušu, a tak sme niektorí skončili vo vode. Aspoň symbolicky, po kolená. Biodiverzitu a vzťahy v prírode sme si vysvetlili prostredníctvom jednoduchej, ale veľmi názornej aktivity „Pavučina vzťahov“.  Následne sme pokračovali témou Znečistenie ovzdušia. Tú sme poňali netradične a na základe správnych odpovedí z hry Treasure Hunt a zapojenia sa do aktivít „Molekuly“ a „Šarády“, si účastníci vyskladali materiál na výučbu danej témy a zároveň sa hravou formou dozvedeli rôzne fakty a zaujímavosti. V ten deň sme navštívili aj svetoznáme mesto Pisa. Veža je naozaj šikmá, o čom nás presvedčili aj zvláštne pocity pri zdolávaní jej točitého schodiska.

Prezentácia o prehliadanom probléme svetelného znečistenia otvorila tému Ľudské prostredie. Následne si účastníci vyskúšali prácu projektantov a navrhovali ako by využili nevyužitý areál po zbúranej automobilovej fabrike. Zaujímavé bolo sledovať ako sa ich návrhy podobali s reálnou zmenou, ktorá sa v tejto lokalite uskutočnila. V rámci témy Odpady si účastníci preverili svoje vedomosti o dobe rozpadu rôznych materiálov a výrobkov. 

Na záver kurzu sme sumarizovali výsledky posledných dní. Učitelia zavŕšili prácu na „kruhoch“ a vybrali si indikátory, ktoré budú počas obdobia september až december realizovať na školách. Všetci účastníci si z kurzu odniesli okrem poznatkov, skúseností a zážitkov aj zaslúžené certifikáty.

Veríme, že kurz Environmentálne minimum bol pre účastníkov prínosom a povzbudil ich do ďalšej práce s deťmi.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát