Loptová hra Štyri štvorce

Loptová hra Štyri štvorce

Skvelá športová aktivita, pri ktorej sa poriadne rozhýbete.

Zajhrajte si loptovú hru s jednoduchými pravidlami.

Aktivita1

Príprava hry

Hru hráme s loptou (najlepšie volejbalovou, prípadne futbalovou, alebo aj obyčajnou gumenou…) na asfaltovom ihrisku. Kriedou si vyznačíme štvorcovú hraciu plochu, s veľkosťou približne 5 x 5 metrov. Tú rozdelíme na štyri menšie štvorce, ktoré označíme číslicami od 1 po 4 tak, aby čísla 1 a 4 boli oproti sebe diagonálne ako na obrázku. Na štvorci číslo 4 ešte vyznačte malý trojuholník na vonkajšom rohu – z tohto miesta sa bude podávať.

Cieľ hry

Cieľom hry je dostať sa na najvyšší štvorec a čo najdlhšie sa v ňom udržať. To dosiahneme elimináciou hráčov vo vyšších štvorcoch – snažíme sa ich prinútiť k chybám, aby sme sa mohli postupne posunúť k najvyššiemu štvorcu.

Priebeh hry

Hra začína so štyrmi hráčmi, z ktorých každý okupuje jeden štvorec. Hráči nemajú počas prebiehajúcej hry povolený vstup na iný štvorec, môžu však ísť aj za hranice svojho štvorca smerom von z ihriska. Začína hráč na štvorci č. 4 podaním lopty z vyznačeného trojuholníka do diagonálneho štvorca (štvorec č. 1). Podanie prebieha tak, že hráč silno hodí loptu o zem a odrazenú loptu potom triafa rukou. Lopta musí trafiť plochu štvorca č. 3 a hráč na tomto štvorci ju potom odráža ktorémukoľvek ďalšiemu hráčovi. Počas hry môžu hráči zasiahnuť loptu len rukou. Lopta môže byť zasiahnutá otvorenými alebo zatvorenými päsťami, rovnakým spôsobom ako vo volejbale. Hráči nesmú loptu chytiť, niesť, ani držať.

Keď hráč odrazí loptu, môže ju znovu odraziť ktorýkoľvek iný hráč (pokiaľ pritom nevstúpi na iný štvorec), až kým sa lopta neodrazí od zeme. Akonáhle sa lopta odrazí od niektorého zo štvorcov, musí ju odraziť výlučne ten hráč, ktorý okupuje daný štvorec. Lopta môže počas hry dopadnúť kamkoľvek v rámci vyhradených štvorcov, vrátane vonkajších línií hracej plochy (zelené čiary na nákrese). Lopta však nesmie dopadnúť na žiadnu z vnútorných čiar, ktoré oddeľujú jednotlivé štvorce (červené čiary na nákrese).

Aktivita2

Eliminácia

Hráči si medzi sebou odrážajú loptu, až pokým niektorý z nich neurobí chybu. Hráč, ktorý pochybil, je eliminovaný a opúšťa ihrisko. Všetci ostatní hráči z nižších štvorcov postupujú o číslo vyššie (napríklad ak vypadne hráč na štvorci 3, na jeho miesto sa posunie hráč zo štvorca 2 a tak ďalej). Na štvorec číslo 1 sa postaví nový hráč, ktorý zatiaľ čakal v rade. Eliminovaný hráč sa postaví na koniec tohto radu a musí počkať, kým sa opäť dostane na najnižší štvorec. Hráč je eliminovaný, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

Dotkne sa lopty inou časťou tela, ako je ruka.

Loptu chytí do ruky, alebo ju nesie, či drží.

Hráč odrazí loptu tak, že lopta sa pri dopade dotkne niektorej z vnútorných čiar.

Hráč odrazí loptu mimo ihriska.

Hráč dopustí, že lopta sa na jeho štvorci odrazí od zeme viackrát za sebou.

Hráč odrazí loptu tak, že lopta dopadne na jeho vlastný štvorec.

Hráč vstúpi do iného štvorca ako je jeho vlastný.

Hráč odrazil loptu 2x po sebe.

Hráč neodrazil loptu po tom, ako dopadla na jeho štvorec (platí aj v prípade, že lopta pokračuje svojím smerom na iný štvorec).

Hráč odrazil loptu po tom, ako sa lopta odrazila od zeme na inom ako jeho vlastnom štvorci.

Hráč pri podaní urobí chybu 2 x za sebou (podá z ruky a nie z odrazu, netrafí štvorec č. 1, lopta dopadne na vnútornú čiaru).

Bodovanie a koniec hry

Hráč dostáva body podľa počtu kôl, ktoré sa udržal v najvyššom štvorci. To znamená, že hráč na štvorci číslo štyri si pripočíta bod za každé podanie. Výnimkou sú prvé tri podania celej hry, ktoré sa do celkového skóre nepočítajú (inak by mali začínajúci hráči výhodu). Body si môžete pamätať, alebo si ich môžete zapisovať na papier, alebo kriedou na zem. Hra sa končí podľa dohody po určitom čase, alebo keď jeden z hráčov získa vopred stanovený počet bodov.

Príjemnú zábavu!

zuzana berkyova

“Moja mama mi vždy hovorievala, že život nie je gombička. Stále jej dokazujem opak.”

foto: Zuzka, wikimedia

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát