Otvárame nový ročník vzdelávacieho programu GLOW

Otvárame nový ročník vzdelávacieho programu GLOW

Zapojte sa do outdoorových aktivít a staňte sa ambasádorom outdoorovej edukácie.

V rámci medzinárodného projektu GLOW, realizovaného s finančnou podporou z programu Erasmus+, sa zo zapojených učiteľov materských škôl v pilotnom ročníku vyprofilovali prví ambasádori, ktorí sú presvedčení o výhodách outdoorového vzdelávania detí predškolského veku. Teraz máte možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho programu aj vy. Program ambasádorov GLOW je realizovaný pre členov Stromu života - učiteľov materských škôl zdarma.

Kto je ambasádor?

Ambasádor vzdelávania detí vo vonkajšom prostredí je jednotlivec - učiteľ materskej alebo základnej školy, ktorý sa zameriava na propagáciu a podporu vzdelávania detí mimo bežnej triedy, konkrétne prostredníctvom interaktívnych a zážitkových aktivít vo vonkajšom prostredí. Outdoorovou triedou pritom môže byť vyhradená časť školského dvora vašej školy či blízky miestny park.

Čo je zámerom ambasádorstva?

Zámerom programu je motivovať iných učiteľov k učeniu detí vo vonkajšom prostredí prostredníctvom zážitkového vzdelávania, a to naprieč vzdelávacími oblasťami. Patrí sem i osveta rodičov a širokej verejnosti o pozitívnom vplyve vzdelávania vo vonkajšom prostredí na komplexný rozvoj detí.

Aké predpoklady má mať ambasádor?

Ambasádorom je učiteľ materskej školy, ktorý:

  • je motivovaný realizovať s deťmi outdoorovú edukáciu,
  • je odhodlaný podnecovať záujem detí o vonkajšie aktivity, bádanie a svet okolo nás,
  • citlivo vníma potreby detí a flexibilne na ne reaguje,
  • rád trávi čas vonku,
  • dokáže inšpirovať svoje okolie pre myšlienky outdoorovej edukácie.

Prečo sa stať ambasádorom?

Byť ambasádorom outdoorového vzdelávania je príležitosťou ovplyvniť formu vzdelávacieho procesu, pozitívnym spôsobom inšpirovať a motivovať nielen deti, ale aj komunitu, iných učiteľov či spoločnosť. Zároveň takto rozvíja svoje vlastné schopnosti, vedomosti a záujmy. Ako ambasádor sa stanete súčasťou medzinárodnej komunity, čo vám umožní nadviazať kontakty s inými školami, odborníkmi či inštitúciami. Certifikát ambasádora outdoorového vzdelávania je platný 2 roky s možnosťou predĺženia na ďalšie obdobie.

Ako sa stať ambasádorom

  • Zaregistrujte sa do programu GLOW do 30.9.2023.
  • Absolvujte online webináre pripravené odbornými pracovníkmi Stromu života. Zrealizujte 10 outdoorových aktivít ročne (k dispozícii máte súbor námetov na aktivity alebo si môžete pod dohľadom mentora pripraviť vlastné aktivity) a spracujte k nim spätnú väzbu.
  • Počas celého obdobia spolupráce si evidujte svoj progres, pričom na konci programu odovzdajte článok o vašej ceste k ambasádorstvu. Pokiaľ budete súhlasiť, článok bude zverejnený aj na stránke Stromu života.
  • Do 15.6.2024 odovzdajte všetky podklady (spätné väzby a osobný príbeh) koordinátorovi projektu a následne už len počkajte na vystavenie certifikátu ambasádora outdorového vzdelávania.

Máte záujem realizovať s deťmi outdoorové aktivity, avšak nemáte záujem stať sa ambasádorom?

6x do roka pre vás pripravíme súťažný program Stromáčikovia žiaria vonku. K dispozícii budete mať námety na aktivity a do termínu uzávierky nám bude potrebné zaslať správu s fotkami o ich realizácii. Sledujte našu stránku a sa prihláste na odber newslettra, aby vám neušlo nič podstatné.

Ak máte záujem absolvovať iba pripravované webináre o outdoorvej edukácii, odporúčame vám zaregistrovať sa do programu ambasádorstva a v registračnom formulári zakliknúť, že máte záujem len o webináre.

Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že spoločne budeme žiariť s deťmi vonku bez ohľadu na počasie.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

V prípade otázok sme vám k dispozícii na kontakte:
[email protected], 0948/525885

 

foto: cz.depositphotos.com

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát