Pilotný kurz Environmentálneho minima

Pilotný kurz Environmentálneho minima

24 účastníkov zo 4 krajín upriamilo svoju pozornosť na základné témy environmentálnej výchovy a aktivizujúce metódy jej výučby.

V Strome života neoddychujeme ani cez letné prázdniny a hneď na ich začiatku sme sa spolu s učiteľmi vybrali na pilotný kurz Environmentálneho minima, ktorý sa konal v španielskom meste Molina de Segura neďaleko Murcie.

Program kurzu pozostával z rôznych tematických blokov, ktoré na seba nadväzovali tak, aby účastník nadobudol komplexné informácie o vybraných témach ochrany prírody, ale tiež prehľad o možnostiach zážitkového vzdelávania, využitia IKT a zároveň mal možnosť vidieť riešenú problematiku v praxi.

Pondelkové ráno sa začalo predstavením projektu, organizátorov, ale i mesta a regiónu, v ktorom sa kurz konal, čím sme otvorili prvú tému – Prírodné a kultúrne dedičstvo. Nasledovali úsmevné zoznamovačky zamerané na spoznávanie jednotlivých účastníkov, ale aj kultúry a prírodných pomerov našich domovských krajín. Predstavené boli jednotlivé témy Environmentálneho minima, možnosti využívania IKT vo vyučovaní a dôležitú úlohu zohrala aj práca na „kruhoch“. Tie vznikali postupne počas celého kurzu na základe skupinovej práce účastníkov. Jedná sa o univerzálnu pomôcku, ktorá učiteľom poslúži ako inšpirácia a zdroj pri výučbe environmentálnej výchovy. Úvodný deň sme zakončili v príjemnej rodinnej reštaurácií Los Pajaros, kde sme ochutnali tradičné španielske jedlá uvarené z darov ich vlastnej záhrady.

V utorok sme sa venovali témam Odpady a Ľudské prostredie. Účastníci si preverili svoje vedomosti o dobe rozpadu rôznych materiálov a výrobkov. Popoludní sme zamierili k prímorskej oblasti, kde sme sa okrem krátkeho osvieženia v mori dostali exkluzívne aj do čerstvo otvoreného múzea baníctva, čím sme sa stali prvými oficiálnymi návštevníkmi. Problémy a výzvy týkajúce sa Odpadov sme mali možnosť vidieť priamo na mieste starých banských háld a odkalísk po ťažbe striebra, olova, železa, či kamenca v blízkosti mesta Mazzarón.

Nasledujúci deň sme pokračovali témami Znečistenie vody a Biodiverzita. Pre lepšie pochopenie súvislostí sme celý program preniesli do terénu, priamo k miestnej rieke Segura. Využili sme pritom viacero aktivizujúcich metód ako konceptuálne mapy, aktivitu „pavučina vzťahov“, ale i mapovanie „Ekosystémových služieb“ ako ukážku jedného z indikátorov.

Posledné dve témy Energia a Znečistenie ovzdušia sme vo štvrtok odštartovali pohybovo-vedomostnou hrou – Treasure Hunt. Nasledovala prednáška pozvaného hosťa z oblasti energetiky, z ktorej zarezonovali predovšetkým výzvy, ktoré nás v najbližších rokoch čakajú. Tému ovzdušia sme poňali netradične a na základe správnych odpovedí z hry Treasure Hunt a zapojenia sa do aktivít „Molekuly“ a „Šarády“ si účastníci vyskladali materiál na výučbu danej témy a zároveň sa hravou formou dozvedeli rôzne fakty a zaujímavosti.

Záverečný deň kurzu bol takpovediac sumarizačný. Kompletizovali sme prácu na „kruhoch“, učitelia si vyberali indikátory, ktoré budú počas obdobia september až december realizovať na školách a na koniec sme účastníkom odovzdali zaslúžené certifikáty.

Veríme, že sa účastníkom kurz Environmentálneho minima páčil a že si odniesli množstvo inšpirácie a chuti do ďalšej práce s deťmi.

 

Aktivita je realizovaná v rámci projektu Bioprofily – Implementácia praktickej environmentálnej výchovy do škôl. Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej Únie Erasmus+.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát