Podporili sme projekty outdoorovej edukácie

Podporili sme projekty outdoorovej edukácie

Do termínu uzávierky bolo Klubmi Stromu života predložených 17 projektov zameraných na outdoorovú edukáciu a redizajn verejných miest.

Rada Stromu života schválila v rámci regrantingu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR finančnú podporu pre 13 z nich.

Medzi podporené projekty patria:

Klub Zelené Drienka (Ivana Vojteková), názov projektu „Chodníčkom k jazierku", schválená dotácia 480 € - vytvorenie pocitového a matematického chodníka a pravidelné vyučovanie predmetov prírodovedy, prvouky a biológie vonku. Pri ostatných predmetoch budú vonku prebiehať len niektoré hodiny.

Klub Čučoriedky (Ľuboslava Kuľková), názov projektu „Spoznaj a chráň", schválená dotácia 480 € - zapojenie 50 detí do poznávania rôznych ekosystémov blízkeho okolia – vodný, lesný a lúčny (rieka Torysa a jej brehy, Lesopark Švabľovka, lúka na kopci Šanec). Súčasťou projektu je aj zber odpadkov na pozorovaných lokalitách a záverečné prezentovanie výsledkov.

Klub Rosničky (Ľubica Moskaľová), názov projektu „Zarosené topánočky", schválená dotácia 500 € - osadenie dvoch vyvýšených záhonov, tabule na plot, paletového sedenia, hmyzieho hotela a výsadba jedlej steny pri plote. Súčasťou projektu je aj vytvorenie 15 pracovných listov.

Klub Radvanček (Daniela Hudáková), názov projektu „Štvorlístok", schválená dotácia 450 € - na dvore škôlky osadiť magnetickú tabuľu, vytvoriť kvetinový záhon a priestor pre kompostér, osadenie jazierka s rybičkami a sudu na zachytávanie dažďovej vody. Súčasťou projektu je starostlivosť detí o rastlinky a rybičky i vonkajšie pohybové aktivity.

Klub Stromáci pri ZŠ Semerovo (Petronela Šemeláková), názov projektu „Učíme sa vonku", schválená dotácia 500 € - pod korunami stromov vytvorenie outdoorovej triedy z lavičiek a tabule, osadenie vyvýšených záhonov. Cieľom je realizovať hodiny biológie, svet práce, technika a pracovné vyučovanie vonku.

Klub Púčiky (Martina Buchalová), názov projektu „Pocitový chodník", schválená dotácia 200 € - škôlku navštevujú deti s rôznym zdravotným znevýhodnením (sluchové, telesné, mentálne, rečové a pod.). Pocitový chodník a lavička má slúžiť na rozvoj koordinácie, rovnováhy a spevňovanie klenby chodidla. Využité materiály pomôžu aj pri vytváraní vzťahu so živou a neživou prírodou.

Klub Snežienky (Eva Neupaverová), názov projektu „Dažďová záhrada", schválená dotácia 500 € - vytvorenie outdoorovej triedy z prístrešku a tabule, a vybudovanie dažďovej záhrady. Cieľom je realizovať hodiny matematiky, fyziky, chémie a angličtiny vonku.

Klub Biele tigre (Lenka Dzurjová), názov projektu „Knižnica na školskom dvore", schválená dotácia 490 € - vytvorenie pocitového chodníka, výsadba stromov a živého plotu, osadenie lavičiek a informačných tabuliek.

Predschválené projekty s výraznejšie kráteným rozpočtom:

Klub Žltohlávky (Helena Kormošová), názov projektu „Bio na tanieri alebo odskočme si do prírody“, schválená dotácia 250 € - osadenie vyvýšených záhonov, pozorovanie a zapisovanie jednotlivých etáp vývinu rastlín, tvorba knihy o zásadách a postupoch pestovania rastlín.

Klub Ochranárik (Katarína Királyová), názov projektu „Vyvýšené záhony", schválená dotácia 250 € - osadenie vyvýšených záhonov, sadenie rastlín a následná starostlivosť o rastlinky.

Klub Ochranárik (Ľubomíra Baranová), názov projektu „Outdoorová edukácia", schválená dotácia 400 € - osadenie dvoch vyvýšených záhonov a drevených lavičiek na realizáciu outdoorovej edukácie v rámci matematiky, slovenčiny, prvouky a prírodovedy.

Klub Dračí stromáci (Jana Harnasová), názov projektu „Poďme von - pestovať!", schválená dotácia 250 € - osadenie vyvýšených záhonov, sadenie rastlín a následná starostlivosť o rastlinky.

Kluby ENKOstopa - Sovička a Netopier (Slávka Pribulová), názov projektu „Revitalizácia úžitkových a okrasných plôch", schválená dotácia 250 € - osadenie vyvýšených záhonov, sadenie rastlín a následná starostlivosť o rastlinky.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát