Pripravujme nový environmentálny projekt

Pripravujme nový environmentálny projekt

Chystáme nový environmentálny projekt, podieľajte sa s nami na jeho tvorbe a získajte materiály aj pre seba.

Nový projekt, ktorý pripravujeme v spolupráci s OZ INAK a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre bude zameraný na bádateľské vyučovanie. Cieľom pripravovaného projektu je poskytnúť učiteľom základných a stredných škôl, inovatívne materiály, podporujúce environmentálnu výchovu a praktický monitoring stavu lokálneho životného prostredia. Primárne bude adresovaný vyučujúcim na základných a stredných školách, pre ktorých tréningy prebehnú online formou. Následne nadobudnuté poznatky budú môcť aplikovať pri vyučovaní. So svojimi žiakmi budú skúmať rozličné problémy vyskytujúce sa v našom životnom prostredí. Praktická skúsenosť v teréne a priame realizovanie vlastných výskumov im poskytne zážitok a skúsenosť s riešením problému, ktoré vysoko prevýšia to, čo sa naučia čítaním z učebnice na klasicky vedenej hodine. Ak bude projekt schválený, bude prebiehať od novembra 2021 nasledujúce dva roky. Partneri projektu pochádzajú zo 4 krajín Európy – Slovenska, v Talianska, Španielska a Cypru.

A ako sa môžete zapojiť vy? Momentálne vás chceme poprosiť o pomoc vyplnením dotazníka, ktorý nám priblíži detailnejšie situáciu v školách a v cieľovej skupine. Budeme veľmi radi, ak sa s nami podelíte o svoje názory na tému klimatických zmien a ich potrebu začlenenia do vzdelávania. Vieme, že v súčasnej dobe sa mnohí z vás vrátili naspäť do škôl a máte určite množstvo vlastných povinností. Vyplnenie dotazníka nezaberie viac ako pár minút (odhadovaný čas: 5 minút).

Poprosíme vás o dodržanie termínu na vyplnenie dotazníka do 10. mája 2021 a ďakujeme vám vopred za váš čas a podporu.

Prejdite na online dotazník cez nasledovný link https://forms.gle/kjkdgfUsoZrKQtMK9

Zároveň vás chceme informovať o vzdelávacích materiáloch, ktoré sme pre vás už pripravili na základe podobných projektov, čo sme už úspešne zrealizovali. Ponúkame vám ich úplne zadarmo. Pomôžu vám nadobudnúť základné teoretické poznatky a praktické zručnosti pre implementáciu do environmentálnej výchovy v triede i mimo nej. Nájdete v nich cenné informácie, námety a hnow –how, ako enviromentálnu výchovu so žiakmi pútavo a efektívne praktizovať.

Nech sa páči, prezrite si a voľne stiahnite materiály dostupné na stránkach Teaching green, v časti ENVIROMINIMUM: https://www.teachinggreen.eu/envirominimum/:

  • PRÍRUČKA PRE UČITEĽA, ktorá vás oboznámi s aktuálnymi environmentálnymi témami a problémami,
  • KNIHA INDIKÁTOROV PROSTREDIA, pomocou ktorej môžete monitorovať spolu s vašimi žiakmi kvalitu lokálneho životného prostredia,
  • PRÍKLADY DOBREJ PRAXE zo spomínaného monitoringu zo 4 krajín Európy – zo Slovenska, Talianska, Španielska a Veľkej Británie,
  • štruktúra TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU, na ktorom sa oboznámite s aktuálnymi environmentálnymi témami a problémami.
COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát