Stromáčikovia najviac žiaria vonku!

Stromáčikovia najviac žiaria vonku!

Zapojte sa do projektu GLOW zameraného na outdoorovú edukáciu.

Prečo je outdoorová edukácia prospešná?

Celosvetovo rastie množstvo dôkazov, že vyučovanie mimo triedy, prináša žiakom trvalejšie vedomosti efektívnejšie, a to vďaka zážitku a konkrétnej osobnej skúsenosti. Karen Malone vo svojej štúdii „Na každej skúsenosti záleží“ (Every Experience Matters, 2008) identifikovala vyše 100 výskumov z celého sveta, ktoré vyzdvihovali pozitívny vplyv outdoorovej edukácie na celkový rozvoj dieťaťa.

Outdoorová edukácia poskytuje deťom a mládeži širokú paletu výhod. Žiaci majú prístup k čerstvému vzduchu, ktorý podporuje ich koncentráciu či bystrosť a posilňuje aj imunitný systém. Vzdelávanie vonku poskytuje príležitosti pre fyzický pohyb a rozvíja pohybovú gramotnosť. Vyučovanie vonku zároveň znižuje stres či úzkosť a pomáha pri zvládaní emócií. Slnečné svetlo je zároveň nevyhnutné na to, aby sa oči vyvíjali správne, čím sa znižuje riziko krátkozrakosti.

Spolupráca medzi žiakmi a učiteľom vo vonkajšom prostredí zlepšuje sociálnu interakciu. Nielenže sú vzťahy v skupine uvoľnenejšie, ale vďaka využívaniu rôznych štýlov učenia dostanú všetci jednotlivci príležitosť vyniknúť, čo môže byť obzvlášť prínosné pre žiakov s poruchami pozornosti, ako je napríklad syndróm ADHD. Školský dvor ponúka pre tieto účely vhodné podmienky.

Pre koho je projekt určený?

Cieľovou skupinou projektu sú klasické materské školy na Slovensku, ale pridať sa môžu aj rôzne lesné kluby, materské centrá alebo súkromné zariadenia. Podmienkou účasti je členstvo v Strome života a to zdôvodu podpísania Zmluvy o spolupráci, ktorá rieši GDPR, autorské práva k poskytnutým materiálom a pravidlá pre čerpanie grantov v rámci Stromu života. Základný ročný členský poplatok je 89 €. Pokiaľ si ho materská škola nevie dovoliť zaplatiť, je možné poskytnúť škôlke výraznú zľavu. Všetko je o vzájomnej komunikácii, pričom naším zámerom je, aby čo najviac detí trávilo vonku čo najviac času.

V akom období bude projekt prebiehať?

Prvá etapa projektu začne  9.1.2023 a bude ukončená 18.5.2023 - presne na Svetový Deň vyučovania vonku, kedy sa po celom svete otvoria dvere tried a vyučovanie sa presunie von. Trieda predsa nemusí mať iba štyri steny.

Čo sa bude v rámci projektu diať?

V prvej etape projektu budeme so zúčastnenými školami diskutovať o kritériách pre získanie certifikátu Outdoorová materská škola. Účasť na diskusných online stretnutiach je dobrovoľná. Okrem toho vám budeme poskytovať podporné materiály - odporúčania ako komunikovať s rodičmi, ako zvládnuť prekážky pri realizácii outdoorových aktivít, aký prístup uplaťňovať k deťom...

Súčasťou prvej etapy bude aj vytvorenie súboru námetov pre outdoorovú edukáciu v materskej škole. Na začiatku mesiaca vám poskytneme niekoľko tipov na aktivity. Vašou úlohou bude aktivity zrealizovať alebo si vymyslieť vlastné. Pointou projektu je, aby deti trávili vonku, čo najviac času a okrem prechádzky alebo spontánneho hrania na školskom dvore, absolvovali pravidelne vonku aj edukačné aktivity. Pod pravidelnosťou myslíme, že napríklad každú stredu bude edukácia prebiehať vonku.

Podmienkou je, aby zapojená škola v rámci prvej etapy zrealizovala minimálne 20 vzdelávacích aktivít vonku (od januára do mája). Ku každej zrealizovanej aktivite bude potrebné spracovať stručnú správu (zhodnotenie priebehu, uviesť odporúčania) a formulár nahrať na našu stránku. Od učiteľa sa neočakáva, že návrh aktivity kompletne metodicky spracuje, stačí, ak nám poskytne inšpiráciu a v Strome života námet dopracujeme.

Najaktívnejší učitelia získajú certifikát Ambasádora outdoorovej edukácie.

Ako vás ešte budeme podporovať?

  • Okrem mesačných online stretnutí, kde si budeme vymieňať skúsenosti a spoločne rásť, budete môcť v jarnom období požiadať o finančný príspevok vo výške 300 €. Finančné prostriedky budete môcť využiť na nákup pomôcok pre outdoorovú edukáciu alebo realizáciu aktivít s deťmi (výlet, tvorivá dieľňa...). 
  • V apríli sa budete môcť stretnúť s učiteľmi z Dánska, Portugalska a Cypru a nadviazať tak medzinárodnú spoluprácu.
  • V Strome života bude pre vás k dispozícii pracovník, s ktorým môžete kedykoľvek konzultovať vaše otázky (mailom, telefonicky).

Zaujal vás projekt outdoorovej edukácie v materských školách? Tak sa predbežne registrujte a my sa následne s vami skontaktujeme. Predbežná registrácia sa uzatvára 18.12.2022.

Registračný formulár

Foto: cz.depositphotos.com

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát