Stromáčikovia žiaria vonku

Stromáčikovia žiaria vonku

Vyhodnotenie špeciálneho grantového kola zameraného na outdoorovú edukáciu.

Kluby zapojené do projektu outdoorového vzdelávania detí predškolského veku pripravili pre svojich členov naozaj zaujímavé podujatia. Nižšie nájdete zoznam tých projektov, ktoré majú z tohto grantového kola schválenú podporu. Prajeme im príjemné učenie sa vonku a veľa zábavy!

Klub O.Z. Ako Les – Jarkina záhradka: Klubáci plánujú vytvoriť záhradku s možnosťami, aby sa zapojili deti o jej starostlivosť, čo najviac samostatne s pomocou obstaraného detského náradia. Záhrada bude spĺňať parametre vyvýšených záhonov primeraných detskej výške. Súčasťou projektu je aj jednoduchý fóliovník ako ochrana pred lesnou zverou, aby mohli deti svoju úrodu aj zožať. Vybudujú si tak vzťah k rastlinám s vedomosťou o ich pôvode.

Klub Haburkáči - Malí záhradníci, poďme von za zážitkom! Haburkáči majú zámer zefektívniť a sfunkčniť outdoorovú triedu a to inštalovaním veľkých exteriérových tabúľ, ktoré podnietia u detí záujem o predčitateľskú gramotnosť. Zakúpenie detského záhradného náradia má pomôcť rozvíjať pozitívny vzťah k záhradníckym aktivitám ako hrabanie, sadenie a starostlivosť o rastliny a strom v záhrade ich MŠ.

Klub Lesík - Spoznávame hmyz: Klub plánuje vytvoriť priestor, kde deti môžu sedieť, tvoriť, učiť sa či relaxovať využitím existujúceho altánku. A tak táto outdoorová trieda bude dovybavená sedením z recyklovaného materiálu – z europaliet, podsedákov a učenie sa vonku zefektívni aj magnetická tabuľa na kolieskach.

Klub Lienky - Poznávanie tajomstiev prírody - Vykuklenie motýľa: Projekt bude prebiehať vo viacerých fázach a chce deťom názorne ukázať, že tak ako sa oni menia – rastú, aj v prírode je premena veľmi náročná a to cez vývin a vykuklenie motýľa. Prípravné aktivity a tvorivé dielne inšpirované „motýlími dobrodružstvami“ vyvrcholia návštevou Motýlej show Botanickej záhrady v Košiciach.

Klub L-E-S-O-V-O o.z. – Stíš sa a pozoruj: Klubáci v poslednej dobe vnímajú citeľný úbytok hmyzu a následne vtáctva v ich okolí. Takže cieľom projektu je vybudovať vtáčie a hmyzie stanovištia zložené z napájadiel pre hmyz, vtáčích hniezdnych búdok a kŕmidiel pre vtáky. Cieleným zvýšením biodiverzity v okolí, plánujú vytvoriť miesto na oddych pre deti, kde môžu pozorovať zvieratá a hmyz vo svojom prirodzenom prostredí. Následnou prácou s materiálmi ako encyklopédie o vtákoch a hmyze a iným kreatívnym materiálom si získané vedomosti upevnia.

Klub Lobelkáči - Fauna a flóra liptovskej prírody: Lobelkáči si cez projekt zabezpečia pomôcky na vybavenie najmenších výskumníkov a bádateľov. A tak lupy, ďalekohľady, knihy a atlasy, sieťky na motýle či lisy na kvety pomôžu deťom premeniť sa na botanikov, zoológov, turistov a predovšetkým na nadšencov pre prírodu a jej krásy. Nejedná sa len o jednorazovú záležitosť, ale o pravidelné aktivity v prírode či v okolí ich materských škôlok.

Klub materskej školy Bajč - Učíme sa vonku: Zámerom projektu je uskutočňovať outdoorové vzdelávacie aktivity efektívne, využívajúc prostredie školského dvora. Aktívnou hrou s nakúpenými pomôckami rozvíjať tvorivú činnosť detí, rozvíjať fyzickú a psychickú zdatnosť detí a ich pohybové zručnosti. Deti sa môžu teda tešiť na pozorovanie hmyzu na ich školskom dvore, hry s vodou, indiánsky deň či školskú olympiádu.

Klub Lienka a Žabky - Meduškine tajomstvá: V rámci projektu si tieto kluby predsavzali naučiť deti význam opeľovačov a ako vytvoriť podmienky pre opeľovače v našich záhradách a to nielen cez výsadbu vo vyvýšených záhonoch. Deti spoznajú aj náročnú prácu včelárov a jednotlivé včelie produkty a exkurzia API domčeka pomôže pochopiť aj terapeutické účinky včiel.

Klub Kačičky – Týždeň na farme: Týždeň venovaný téme hospodárskych zvierat začne pohybovými hrami inšpirovanými hospodárskym dvorom, bude pokračovať tematickým divadelným predstavením, tvorivými dielničkami a vyvrcholí návštevou farmy v blízkej Marianke, kde deti spoznajú život na farme, zapoja sa do starostlivosti o zvieratá a nadviažu kontakt so zvieratami prostredníctvom hipoterapie.

Klub Veveričky – Zázraky prírody v Devínskej Novej Vsi: Klub si pripravil niekoľko bádateľských turistických vychádzok do ich blízkeho okolia. Začnú návštevou rybníka v Devínskej Novej Vsi, pokračovať budú túrou na Devínsku kobylu a Sandberg, ale čaká ich aj vychádzka k rieke Morave. Pritom budú sledovať miestnu biodiverzitu a krásy prírody, ale postarajú sa aj o to, čo do prírody nepatrí najmä zbieraním odpadu. Posledná vychádzka z projektu bude patriť expozícii v Prírodovednom múzeu.

Klub MŠ Novohorská – Čo najviac času trávime vonku: Vízia klubu je vybudovať na školskom dvore také prostredie, kde by deti mohli tráviť čo najviac času a aby sa stalo zvykom organizovať s deťmi vzdelávacie aktivity vonku na dvore, v okolitých lesoch, vinohradoch a v parkoch v Rači, kde sa ich Materská škola nachádza. Z tohto dôvodu je potrebné doplnenie priestoru dvora o stôl a lavice, aby si deti mali vonku kde sadnúť a položiť farbičky a všetko čo potrebujú k svojim učebným a kreatívnym aktivitám.

Stromáčikovia Veľké Uherce - Cesta dažďovej kvapky: Stromáčikovia z Uheriec sa zážitkovou formou oboznámia s kolobehom vody v prírode. Pri praktických aktivitách pochopia význam a potrebu zachytávania dažďovej vody a budú poznať možnosti jej rôznorodého využitia (na polievanie, umývanie, do napájadiel pre vtáčiky...). Záhradku si vylepšia aj novou nádržou na vodu. Deti budú sadiť semienka, cibuľky, rastlinky a následne sa o ne starať, čo prispeje k rozvoju ich jemnej a hrubej motoriky.

MŠ Radvanček - V záhradôčke pod okienkom: Deti z Radvančeka si budú tvoriť pozitívny vzťah k prírode a k práci v záhradke. Budú sadiť jarné kvietky a následne sa o ne starať. Aj vďaka nakúpeným pomôckam sa podporia ich bádateľské aktivity na dvore ich MŠ a deti dostanú priestor aj na samostatnú prácu, nech môžu využiť svoju kreativitu, fantáziu a tvorivé nápady pri sadení či pri výrobe vlastných záhradníckych pomôcok.

Klub Žabky z Banskej Bystrice - Výlet do Zveroparku: Cieľom projektu je spoločne s deťmi absolvovať výlet, kde načerpajú nové poznatky a informácie o zvieratách a prírode interaktívnou formou. Po vstupe do Zveroparku budú deti môcť pozorovať a rozoznávať zvieratá priamo v areáli, niektoré opísať, pomenovať či dokonca pohladkať v dotykovej zóne parku.

Formuláre na zúčtovanie grantu:

Záverečná správa

Prezenčná listina

Logá:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Strom života

 

foto: cz.depositphotos.com

 

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát