Vyhodnotenie Enviropátračky o klimatickej zmene

Vyhodnotenie Enviropátračky o klimatickej zmene

Do posledného kola v tomto roku sa vás zapojilo ozaj veľa.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa odhodlali skúmať takú náročnú oblasť, akou je klimatická zmena na našej palnéte. Sme radi, že vám tento vážny problém nie je ľahostajný. Zároveň ste sa mohli dozvetieť množstvo nových informácií, vyskúšať si, ako sa otepľovanie prejavuje v praxi, a tiež zažiť príjemne strávený čas v kolektíve alebo sami.
Blahoželáme teda všetkým zapojeným a pre lepšiu predstavu, aké to bolo, si môžete prečítať kratučké reporty z našich milých Klubov po celom Slovensku.

„Úlohy boli zaujímavé, dozvedeli sme sa nové informácie, najväčší problém nám urobila tajnička, pretože nám to vôbec nevychádzalo, myslíme si, že v nej bola chyba :-(" napísali nám Snežienky z Popradu. Mali pravdu, ospravedlňujeme sa.

„Enviropátračka Klíma ma veľa naučila a veľmi som sa pri riešení jednotlivých úloh zabavil. Najviac ma bavilo ochutnávanie mlieka a výroba odznakov, ale veľká zábava bola aj vyrobiť si prímorské mesto. Už viem, že o prírodu sa treba starať a chrániť ju." Matias Kúdela z Ludaníc.

„Úlohy boli ako vždy zaujímavé. Zamysleli sme sa nad ľudskou činnosťou, ktorá negatívne vplýva na životné prostredie a spôsobuje klimatické zmeny. Pochopili sme, že najlepšie je začať od seba. Aj malými krokmi môžeme pomôcť prírode a spomaliť klimatickú zmenu." Rosničky z Palína.

„Enviropátračka – Klíma a klimatická kríza bola pre deti zaujímavá téma. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií prostredníctvom rôznych aktivít. Deti zistili, čo všetko znečisťuje naše ovzdušie a nepriaznivo vplýva na našu klímu a celkovo na život na Zemi. Deťom sa páčila aktivita č. 4, keď pracovali s glóbusom. Aktivitu č. 5 si deti chystali s nadšením a veľkým očakávaním, čo sa stane s ľadovými kockami. Bola pre nich obzvlášť zaujímavá. Jednotlivé témy sme si s deťmi vysvetľovali tak, aby pochopili, aké je dôležité chrániť si našu Zem." Klub Žabky z Banskej Bystrice

„Členovia Silvaklubu sa aktívne zapájali do riešenia úloh. Pri riešení jednotlivých úloh si rozvíjali nielen svoje schopnosti a zručnosti, ale aj svoju fantáziu a tvorivosť, najmä pri úlohe č. 1, 3. Úloha č. 4 bol pre žiačky tiež veľmi zaujímavá. Páčila sa im ochutnávka rastlinných mliek. Niektoré chutnali takéto mlieko prvýkrát." Klub Stromu života z Ludaníc.

„Žiaci plnili všetky úlohy so záujmom, opäť sa naučili veľa nových a zaujímavých vecí, najviac ich potrápili klimatické pásma a vyhľadávanie jednotlivých zvierat a rastlín, ktoré sa v nich nachádzajú. Naučili sa veľa nových pojmov, vytvorili veľmi pekné odznaky a letáky, ktoré všetky porozdávali. Tajnička ich veľmi bavila a vyriešili ju veľmi rýchlo. Ďakujeme za ďalšie zaujímavé úlohy." Chobotničky Ludanice 

„Problematika klimatickej krízy nie je ľahostajná ani Krtkom z Veľkého Krtíša. Našli spôsoby, ktorými každý z nás môže túto krízu aktívne riešiť, a to tak, že každý začne sám od seba. Napríklad množstvo oxidu uhličitého vo vzduchu sa dá znížiť tým, že vymeníš auto za bicykel, alebo na krátku vzdialenosť pôjdeš pešo. Zorganizovali na škole kampaň, ktorou pritiahli pozornosť na problematiku ochrany klímy. Svojimi vyrobenými odznakmi vzbudili pozornosť u mladších spolužiakov, ktorým vysvetľovali, ako môže každý pomôcť klíme vo svete. V úlohe Klimatický detektív zanalyzovali činnosti človeka, ktoré prispievajú k produkcii skleníkových plynov a ku globálnemu otepľovaniu. Keďže sa planéta otepľuje, mení sa aj rozloženie klimatických pásiem, pričom sa rastliny a živočíchy nedokážu prispôsobiť rýchlosti týchto zmien. Hrozí im vyhynutie. Na príklade ľadového medveďa a lišajníkov ukázali, čo sa stane keď zmiznú ľadovce. Vyrobili si vlastnú náhradu živočíšneho mlieka – rastlinné mandľové mlieko a urobili ochutnávku nielen vyrobeného mlieka, ale aj iných druhov rastlinného mlieka z obchodu. Zisťovali, ktoré mlieko má u detí najväčší úspech."

„Žiaci sa pri riešení Enviropátračky stretli so zaujímavými úlohami. Uvedomili si, aká je naša klíma a celá Zem ohrozená správaním sa niektorých ľudí. Spoločne sme snažili nájsť jednoduché spôsoby riešenia klimatickej krízy. Detsky úprimne sa zamysleli a našli jednoduché recepty, ako zlepšiť život na našej Zemi." Mačičkovo z Ludaníc.

„Enviropátračka o klíme bola plná zaujímavosti, pokusov, ochutnávky aj verejnej osvety. Deti si na každú aktivitu tešili. Najviac ich oslovil pokus s topením ľadovcov a odznak aktivistu. Ich túžba rozdať ho každému koho sme stretli bola neuveriteľná a obdivuhodná. Reakcie všetkých ľudí ich veľmi potešili a povzbudili aj nás, že to čo s deťmi robíme, má naozaj veľký význam." Haburkáči z Prešova

„Najviac nás zaujalo zistenie času, za ktorý by mali byť potopené pod morom niektoré mestá a ostrovy." Bison z Horných Salíb

„Úlohy boli zaujímavé, aj keď niektoré boli pre deti náročnejšie na pochopenie, ale nakoniec splniteľné. Tvorili, strihali, kreslili, stavali mestečko, menili sa na kvapky dažďa...Opäť získali nové informácie, ktoré sa budú snažiť posúvať ďalej." Raj Dobšiná

„Ďakujem, za úžasné sprostredkovanie nových metód pri vyučovaní enviromentálnych tém. Po počiatočnom zvažovaní, že je to veľmi ťažká téma pre deti, kedy používam slová, ktoré ich veku nie sú primerané a s obavami ako im to vysvetlím, som sa v téme našla. Na moje veľké prekvapenie Ježkovia spolupracovali, porozumeli a precítili všetko to, čo som im chcela vysvetliť. Bolo mi však ľúto, že sa nemohli zapojiť všetky deti, pri všetkých úlohách, nakoľko mi z dôvodu vysokej chorobnosti deti buď pribúdali, alebo odbúdali. Pracovali sme v rozsahu takmer šiestich pracovných dní v dvoch týždňoch, lebo vtesnať, takúto tému do nášho nabitého programu je veľmi obtiažne, hlavne teraz pred blížiacimi sa Vianočnými sviatkami. Chystáme sa na besiedku, Vianočné trhy a k tomu chorobnosť detí mi dali zabrať. Bolo však úžasné sledovať záujem detí a ich následné porozumenie danej témy. Výsledok sa dostavil, napriek moji počiatočným obavám. Ďakujem ešte raz a prajem pokojné prežitie Vianočných sviatkov celému tímu Stromu života." Jana Pastorková a Ježkovia z Dvojky - Žiar nad Hronom.

Samozrejme, to najdôležitejšie - víťazi tohoto kola: 

Kategória 4+

1. miesto: Matias Kúdela z Ludaníc, Klub Raj z Dobšinej, Klub Ježkovia zo Žiaru nad Hronom

Kategória 6+

1. miesto: Kluby Chobotničky a Klub Mačičkovo z Ludaníc

Kategória 10+

1. miesto: Katarína Kromerová zo Silvaklubu z Ludaníc
2. miesto: Dávid Oravec a Michal Škornák zo Silvaklubu z Ludaníc
                 a Karin Genšorová, Simona Bisáková a Natália Gaidošová zo Silvaklubu z Ludaníc

Kategória 13+

1. miesto: Rosničky z Palína
2. miesto: Krtkovia z Veľkého Krtíša
3. miesto: Snežienky z Popradu

Veľké uznanie patrí všetkým, zapojeným i víťazom. Ďakujeme vám za všetky spoločné akcie v tomto kalendárnom  roku a tešíme sa na spoločný rast v budúcom roku. Prajeme vám príjemné sviatky a krásne vianočné prázdniny.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát