Vyhodnotenie - Skvelá jar so Stromom života

Vyhodnotenie - Skvelá jar so Stromom života

1. časť schválených žiadostí z grantového kola Skvelá jar so Stromom života

Táto jar bude naozaj skvelá. Svedčí o tom množstvo zapojených Klubov, ktoré si pripravili rôznorodé podujatia či nápady ako spoznávať prírodu, svojim pričinením prispieť k ochrane či k zveľadeniu životného prostredia. Žiadosti o grant z tohto grantového kola budú vyhodnotené v dvoch častiach.

Prvú časť schválených grantov z vyhlásenej výzvy Skvelá jar so Stromom života nájdete nižšie.
Prajeme nech sa vám podujatia vydaria a veľa spokojných účastníkov!

Klub Bizon - Na túru s vrecami (Záruby):  Klubáci plánujú priblížiť žiakom prírodu, učiť sa z jej pozorovania, viesť žiakov nie k poškodzovaniu, ale ochrane prírody – čistenie turistických chodníkov, zber odpadov. A tak dosiahnuť prepojenie teoretických vedomostí s praktickým využitím (spoznávanie organizmov v lese, ich význam pre človeka, napr. čo v prírode môžeme ochutnať a čo nie, ochrana organizmov a pod.).

Klub Ekohoteláci z Piešťan - Zeleň v areáli: Cieľom projektu Ekohotelákov je výsadba novej zelene v areáli školy, revitalizácia časti areálu po oprave plynového potrubia. Podpora evironmentálnej výchovy žiakov a pedagógov našej školy cez získanie zručností spojených s výsadbou zelene a následnou potrebnou starostlivosťou, zníženie CO2 v ovzduší, pomoc opeľovaniu, zachovanie a obnova biodiverzity, pôdoochranná funkcia a okrem toho odmenou bude zdravšie, zelenšie a krajšie prostredie.

Klub EKOKLUBÁČIK z Trenčína - DIVADLO ZáBaVKa: Divadelné predstavenie: BUWKO & SNIWKO zachraňujú krajinu Perinu. V divadelnom predstavení zachraňujú krajinu klauni, ktorí učia deti vytvárať menej odpadu a žiť ekologicky. Edukatívne spracovanie enviro témy s HIP-HOP piesňami a s textami o ochrane životného prostredia si deti určite užijú aj sa niečo naučia o ochrane životného prostredia.

Klub Jablonky - Fándlyho voňavé bylinky: Klubáci si plánujú vypestovať vlastné dostatočné množstvo  bylín v bylinkovej špirále. Získané poznatky o využití rôznych druhov bylín v kuchyni a liečiteľstve využijú nielen pri výrobe vlastných čajov. Po zbere úrody si klubáci budú spoločne na vlastných čajoch aj pochutnávať.

Klubáčikovia Liptáčikovia - Permakultúrne prvky v školskom areáli: Klubáci sa oboznámia s princípmi permakultúry a budú sa snažiť optimalizovať využívanie časti školského pozemku s ohľadom na trvalú udržateľnosť. Plánujú si vypestovať vlastné potraviny a to všetko podľa permakultúrnych zásad.

Klub Lollipop - Sovičkovo: Cieľom klubu je, čo najviac ukázať deťom z prírody aj keď škôlka sídli v meste. Tento projekt má deťom priblížiť dravce, ktoré môžu vidieť nie len vo voľnej prírode. Klubáci budú mať možnosť spoznať sovy priamo na dvore ich materskej škôlky.

Klub Mravenisko - VODA, NEBO, ZEM: Klubáci plánujú spoznať život niektorých druhov vtákov, vysokej zveri a spoznávať rastliny v lokalite Piešťany. Po teoretickej príprave si preveria získané vedomosti počas návštevy na Vtáčom a Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. So životom a chovom vysokej zveri sa oboznámia v obore v okolí Piešťan a obore pri jaskyni Čertova pec.

Kluby Batizovskí objavitelia, Batizovskí Stromáci, Mladí vedátori - Po stopách tatranskej prírody: Tieto kluby spolu oslávia Európsky deň národných a prírodných parkov priamym kontaktom s prírodou. Deti získajú povedomie o význame krás chránených území a o dôležitosti ochrany týchto území priamo - poznávaním tatranskej prírody spojenou s návštevou Botanickej záhrady, náučného chodníka Pramenisko či Múzeum TANAPu.

Klub Prírodovedkovia - Eko záhradka: Prírodovedkovia si založia vlastné vyvýšené záhony a budú sa oň starať počas celého roka a tak si osvoja si vedomosti potrebné pre samostatné založenie si záhonu, od samotnej konštrukcie až po pestovanie.  Deti budú mať možnosť zistiť aký je rozdiel v kvalite medzi domácou a v supermarkete kupovanou zeleninou a pochopiť, že vlastným pestovaním produkujeme menej odpadového materiálu (obaly).

Klub Ochranárik - Exkurzia do Múzea TANAPu: Klubáci exkurziou do najstaršieho národného parku získajú nové vedomosti o tatranskej prírode, o rastlinách a živočíchoch žijúcich na tomto území a ich ochrane. Oboznámia sa s dejinami sprístupňovania Tatier a s kultúrnym dedičstvom okolitých obcí tatranského regiónu.

Klub Púpavy - Púpavy sa v lese nestratia: Cieľom tohto podujatia je pripraviť pre členov – pre deti a zdravotne znevýhodnenú mládež niekoľko menších jednodňových turistických výletov do okolia – v okrese Prievidza a Martin a jedno veľké, dvojdňové zábavno-vzdelávacie podujatie niekde v okolitých lesoch, zamerané najmä na turistiku a poznanie lesa a života v ňom. Počas podujatia po túrach sa klubáci budú venovať aj ich obľúbenej činnosti najmä maľovaniu a foteniu jarnej prírody.

Klub Radvanček - Varím, varíš, varíme - zdravo: Klubáci okrem pestovateľských zručností – sadenia, polievania a pletia byliniek sa naučia aj ako jednotlivé bylinky poznávať na základe zmyslového vnímania podľa vône, chuti a vzhľadu. Deti sa naučia ako ich môžu využiť pri príprave jedál.

Klub MC Sovička - Plot ktorý chutí: Zámer projektu je vymeniť vyschnutý tujový plot za taký plot, ktorý chutí – teda za nový zelený a jedlý plot. Rastliny ako muchovník, arónia či hlohyňa budú doplnené kvetmi a ozdobnými trávami. Deti si budú budovať vzťah k zeleni a životnému prostrediu. Plot sa nachádza v exteriérovej záhrade MC, takže je prístupný širokej verejnosti a bude slúžiť celej komunite.

Klub Šťastná planétka - Vodná expedícia – fauna a flóra dunajskej ramennej sústavy: Členovia klubu absolvujú rôzne aktivity, vzdelávania a exkurzie zamerané na pochopenie významu vody pre život. Splavom z Vojky na Dunaji klubáci získajú autentickým spôsobom poznatky o mimoriadnom význame ramien Dunaja a mokradí pre miestnu faunu a flóru.

Klub Štvorlístok - Záhrada štvorlístkov: Cieľom projektu je pomocou hier a praktických činností naučiť deti pestovať rastliny a nadchnúť ich pre záhradníčenie. Deti pomôžu už pri plánovaní záhrady a jednotlivé procesy rastu rastlín budú podrobne sledovať. Keď sa dočkajú úrody, spoločne si pripravia záhradný piknik a postupne zužitkujú dopestovaný hrášok, šalát, reďkovku či čučoriedky a ríbezle...Projekt im pomôže pochopiť vzťah medzi znížením emisií z dopravy a podpore lokálnych producentov.  

Klub Zelená Planéta - Vodná  expedícia - ekosystém mokradí lužných lesov: Klubáci sa chystajú na splav Dunajských ramien. Táto poznávacia exkurzia deťom umožní prehĺbiť poznatky o ekosystéme mokradí. Oboznámia sa s rôznymi druhmi živočíchov a rastlín, ktoré sú viazané k vodnému zdroju.

Klub Deti lesa - Outdoorové sedenie pre deti: Cieľom projektu je, čo najviac uplatňovať edukačné aktivity vo vonkajšom prostredí. Obstarané sedenie nielenže pomôže pri riadených edukačných činnostiach, ale deti ho využijú aj pri spontánnych hrách vonku.

Formuláre na zúčtovanie grantu:

Záverečná správa

Prezenčná listina

Logá:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Strom života

 

foto: cz.depositphotos.com

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát