Chránené územia a stupne ich ochrany

Existujú u nás miesta, ktoré je potrebné chrániť a prispôsobiť tomu aj svoje správanie. Ktoré to sú?

Určite ste aj vy počas letných prázdnin zašli do lesa na prechádzku alebo išli na túru po horách a možno ste prešli aj chráneným územím. Zaujímali ste sa ale, čo je na danom mieste povolené a čo zakázané? To určujú stupne ochrany a dnes sa pozrieme na to, čo každý stupeň znamená. 
Chránené územia zaraďujeme medzi 4 stupne ochrany od druhého stupňa až po piaty. Prvý stupeň reprezentuje všetká ostatná krajina nenachádzajúca sa v niektom spomínanom stupni ochrany.

Najnižší stupeň ochrany, a to druhý má chránená krajinná oblasť, kam môžeme zaradiť napríklad Chránenú krajinnú oblasť Biele Karpaty alebo Chránenú krajinnú oblasť Poľana. Spolu ich na Slovensku nájdeme štrnásť. Druhý stupeň ochrany až tak turistov neovplyvní. Do územia sa však zakazuje prístup motorovým vozidlám.

Na území Slovenskej republiky nájdeme 9 národných parkov, ktoré dohromady pokrývajú 6,5% z celého územia. Vymenovať aspoň niekoľko z nich určite viete, ale viete aj, že národné parky patria do tretieho stupňa ochrany? Ak sa niekedy ocitnete v národnom parku, dávajte si pozor, aby ste sa nepohybovali mimo vyznačeného turistického chodníka, nezakladali oheň mimo uzavretých stavieb, nezbierali rastliny alebo stanovali.

Pod štvrtým stupňom ochrany sa môže nachádzať viacero chránených území ako sú napríklad chránený areál, prírodná rezervácia alebo prírodná pamiatka. Pre každé platia zákazy z tretieho a druhého stupňa, a taktiež aj zákaz zbierať nerasty a skameneliny, voľne pustiť psa alebo umiestňovať propagačné zariadenia.

Medzi posledný, a to piaty stupeň ochrany patria aj spomenuté prírodné rezervácie, prírodné pamiatky a prírodné rezervácie. V týchto oblastiach je navyše zakázané osvetľovať bežeckú trať alebo rušiť pokoj a ticho.

Možno ste sa zamysleli, čo môžeme považovať za prírodnú pamiatku. Tou môže byť jaskyňa alebo vodopád. Ak ide o jaskyňu, je tu navyše zákaz vstupu bez štátneho dozoru alebo poškodzovať výplň jaskyne. Ak ide o vodopád tak tu je zákaz vykonávať činnosť meniacu tok alebo kúpanie sa v jeho blízkosti. Pri porušení niektorých zo zákazov môže byť páchateľ potrestaný až odňatím slobody. A tak predtým ako sa vyberiete na výlet, je dobré si preštudovať k danej oblasti všetky nariadenia

Autor: Karolína Pavlíková

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát