Pozvánka na kurz Environmentálne minimum

Pozvánka na kurz Environmentálne minimum

Pozývame Vás na kurz Environmentálneho minima pre učiteľov ZŠ, ktorý sa bude konať 30.6. – 6.7. 2019 v Murcii (Španielsko) a 26.8. – 1.9. vo Florencii (Taliansko).

Podujatia garantuje tím odborníkov z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Strom života, o.z., INAK, o.z., IBIMET-CNR (IT), VITA XXI SLP (ES) a Learning through Landscapes (UK).

Cieľom kurzu je sprostredkovať účastníkom tzv. Environmentálne minimum, teda základné teoretické poznatky a praktické zručnosti pre implementáciu environmentálnej výchovy (EV) do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Pripravili sme pre Vás komplexný program zameraný na:

 • obsah EV – priblížime aktuálne poznatky z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia (ŽP) prostredníctvom siedmych nosných tém: Znečistenie ovzdušia, Znečistenie vody, Odpady, Energia, Biodiverzita, Prírodné a kultúrne dedičstvo a Ľudské prostredie. Témy vyplývajú z cieľov vzdelávania pre trvalú udržateľnosť AGENDY 2030 a priamo sa dotýkajú cieľov Environmentálnej výchovy na školách, ako aj vzdelávacích štandardov predmetu Environmentálna výchova.
 • realizáciu EV – zameriame sa na aplikáciu rôznych moderných a aktivizujúcich pedagogických prístupov vo vzdelávaní, vrátane Outdoor education, Project-based learning, Inquiry-based learning, Mobile learning a Location-based learning.
 • modernizáciu EV – okrem modernizácie obsahu a formy realizácie EV svoju pozornosť zameriame na predstavenie originálnych možností využitia voľne dostupných IKT vo vyučovaní
 • aplikáciu EV – pre 7 tém predstavujúcich obsah vzdelávania predstavíme metódy empirického poznávania ako experimentovanie, laborovanie, pokusy, merania, prostredníctvom ktorých môžu žiaci a ich učitelia spoločne monitorovať kvalitu ŽP priamo v okolí svojej školy, prípadne bydliska.

Účastník kurzu získa:

 • komplexný balíček poznatkov, námetov a metodík pre témy: Znečistenie ovzdušia, Znečistenie vody, Odpady, Energia, Biodiverzita, Prírodné a kultúrne dedičstvo a Ľudské prostredie
 • množstvo nových námetov pre realizáciu EV nielen v rámci svojich predmetov
 • prehľad o inovatívnych aktivizujúcich a bádateľsky zameraných pedagogických prístupoch na základe vlastných skúseností a zážitkov
 • databázu voľne dostupných IKT, ktoré mu môžu pomôcť pri modernizácii a pri zefektívňovaní EV na školách
 • podporu od odborníkov a projektových partnerov pri implementovaní EV do výchovno-vzdelávacieho procesu
 • medzinárodný certifikát alebo certifikát Europass Mobility

Súčasťou programu budú aj teambuildingové aktivity a tímová práca, aktivity zamerané na spoznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt okolitej krajiny, diskusie o možnostiach implementácie získaných poznatkov a námetov do vyučovacieho procesu na školách, večerný spoločenský program a mnoho ďalších plánovaných i neplánovaných udalostí.

Kurz je určený pre učiteľov/koordinátorov/lektorov environmentálnej výchovy, ktorí:

 • sú nadšení pre svoje povolanie
 • sú motivovaní realizovať praktickú environmentálnu výchovu vo vonkajšom prostredí
 • sú ochotní učiť sa, testovať a implementovať nové poznatky
 • majú záujem o inovatívne, aktivizujúce a bádateľské vyučovanie
 • majú kreatívny a proaktívny prístup.

a ktorí sú zároveň členmi Stromu života, o.z. alebo INAK, o.z., prípadne zamestnancami Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Od účastníkov očakávame:

 • aktívnu komunikáciu v anglickom jazyku
 • možnosť realizovať projektové vyučovanie (6×45 min) so žiakmi vo veku 10 – 15 rokov priamo na vybranej škole
 • ochotu spolupracovať s učiteľmi z partnerských krajín (Veľká Británia, Taliansko, Španielsko, Slovensko)
 • možnosť realizovať so žiakmi monitoring kvality ŽP (ochota vedenia školy)
 • cestovné poistenie a platný cestovný doklad

Ako sa prihlásiť:

Prihlásiť sa môžete vyplnením a odoslaním elektronického formulára do 19. 04. 2019, ktorý nájdete TUPočet miest je limitovaný, preto sa prihláste čo najskôr! V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected] alebo telefonicky na 0948 525 885. Organizátori si vyhradzujú právo, v prípade naplnenia kapacity, ukončiť prihlasovanie pred uvedeným termínom.

S vybranými uchádzačmi bude podpísaná zmluva o poskytnutí grantu s bližšie špecifikovanými podmienkami účasti. Pre účastníkov bude zabezpečené ubytovanie a stravovanie (plná penzia, coffee break). Cestovné náklady z Bratislavy na miesto konania a späť sú hradené z projektu.

 

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát