Prispejte ku skvelej veci

Prispejte ku skvelej veci

Darujte 2 % z dane a podporte tých, ktorí chcú rásť.

Každý z nás môže každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii. Svojím rozhodnutím podporiť niekoho konkrétneho, môžete prispieť ku skvelej veci a pomôcť projektu, ktorý vám dáva zmysel. Aj vďaka vašim darovaným 2% máme možnosť vzdelávať deti už od útleho veku a viesť ich k ochrane životného prostredia a rozvíjaniu ich osobnosti.

Aby ste mali prehľad, kam vaše 2% poputujú, uvádzame v stručnosti, čomu sa venujeme:

  • Environmentálna výchova pre deti a mládež
  • Zážitková outdoorová edukácia
  • Osobnostný rozvoj dieťaťa
  • Objavné vyučovanie a detské výskumné projekty
  • Podpora zdravého životného štýlu a vyváženého pohybu detí

Rok 2020 v číslach

  •  vydali sme 21 časopisov
  • vyhlásili 17 online súťaží  a 13 ekosúťaží
  • natočili 25 podcastov a 14 videorubrík
  • pripravili sme 43 námetov na aktivity
  • zapojili sme sa do 2 zahraničných projektov

Pravidelne pripravujeme časopisy Stromáčik a Stromáčik pre najmenších, nápadité súťaže či množstvo námetov pre zážitkovú edukáciu pre rodičov a učiteľov. Venujeme sa podpore talentovaných detí, ako aj pomoci pri vzdelávaní detí v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Organizujeme tiež Deň vyučovania vonku, čistenie Malého Dunaja a rôzne dobrovoľnícke projekty.

Nižšie nájdete podrobný postup, ako môžete darovať 2 % z dane, podľa toho či ste zamestnanec, živnostník alebo právnická osoba.

Zo srdca ďakujeme každému jednému z vás.

Zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ

Do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Z informácií na potvrdení si následne vypočítajte sami alebo s pomocou zamestnávateľa, akú sumu tvoria 2% z Vašej zaplatenej dane. Minimálna čiastka sú tri eurá. Pozor, ak ste v zdaňovacom období odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník a získate o tom potvrdenie od príslušnej organizácie, máte právo venovať 3% z dane. Potrebné informácie vpíšte do Vyhlásenia o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Základné údaje, ktoré sme za Vás v tlačive vyplnili:

Obchodné meno (názov): Strom života
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00587010
Sídlo - Ulica: Jelenia
Súpisné/orientačné číslo: 7
PSČ: 81105
Obec: Bratislava

POZOR: Pri vypĺňaní vyhlásenia o 2% dane daňový úrad zvykne vyžadovať, aby bolo IČO zarovnané od pravého okraja.

Následne obe tlačivá - Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Ak máte právo poukázať tri percentá, povinnou prílohou je i potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznania sama alebo právnická osoba

Zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, živnostníci alebo právnické osoby – poukazujú príslušné percento priamo v daňovom priznaní. Ak ste sa rozhodli venovať Vaše 2% nám, tu sú údaje, ktoré by ste mali uviesť v tlačive:

Obchodné meno (názov): Strom života
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00587010
Sídlo - Ulica: Jelenia
Súpisné/orientačné číslo: 7
PSČ: 81105
Obec: Bratislava

POZOR: Pri vypĺňaní vyhlásenia o 2% dane daňový úrad zvykne vyžadovať, aby bolo IČO zarovnané od pravého okraja.

Posledný termín na podanie daňového priznania je 31.03.2021.

Ďakujeme!

Tlačivo "Vyhlásenie" na stiahnutie (pdf)  Financujte svoje aktivity cez 2%

Cookies

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo SÚHLASÍM, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku .

Účely spracovania dát

Zoznam spoločností, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje