Celosvetovo rastie množstvo dôkazov podporujúcich vyučovanie mimo triedy. Karen Malone vo svojej štúdii „Na každej skúsenosti záleží“ (Every Experience Matters, 2008) identifikovala vyše 100 výskumov z celého sveta, ktoré vyzdvihovali pozitívny vplyv outdoorovej edukácie na celkový rozvoj dieťaťa.
Outdoorová edukácia poskytuje deťom a mládeži širokú paletu výhod. Žiaci majú prístup k čerstvému vzduchu, ktorý podporuje ich koncentráciu či bystrosť a taktiež posilňuje aj imunitný systém. Vzdelávanie vonku poskytuje príležitosti pre fyzický pohyb a rozvíja pohybovú gramotnosť. Spolupráca medzi žiakmi a učiteľom vo vonkajšom prostredí zlepšuje sociálnu interakciu. Nielenže sú vzťahy v skupine uvoľnenejšie, ale vďaka využívaniu rôznych štýlov učenia dostanú všetci jednotlivci príležitosť vyniknúť, čo môže byť obzvlášť prínosné pre žiakov s poruchami pozornosti, ako je napríklad ADHD. Školský dvor ponúka pre tieto účely vhodné podmienky.

 

V rámci projektu Change the Grounds, spolufinancovaného z programu Európskej Únie Erasmus+, sme vytvorili príručku, ktorá slúži ako komplexný sprievodca pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií, ktorí sa snažia zlepšiť výučbu vo vonkajšom prostredí, či už prostredníctvom inšpiratívnych aktivít alebo priamo premenou školského dvora. Cieľom príručky je pomôcť školám maximálne využiť potenciál ich školského dvora pre pravidelnú a neustále sa zlepšujúcu outdoorovú edukáciu.
Obsah príručky je podporovaný online modulmi a námetmi na outdoorové aktivity alebo implementáciu outdoorových prvkov. Všetky materiály sú vytvorené v troch jazykových mutáciách – slovenskej, anglickej a nemeckej.

 

 

Materiály vznikli v rámci projektu Change the Grounds: Transforming spaces for learning activities spolufinancovaného z programu Európskej ÚnieErasmus+, číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035316.

Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených v týchto materiáloch.

Change the Grounds - Knižka

Change the Grounds - Knižka

Change the Grounds - Knižka

Change the Grounds - Bylinková špirála

Change the Grounds - Bylinková špirála

Change the Grounds - Bylinková špirála

Change the Grounds - Drevený zásobník na kompost

Change the Grounds - Drevený zásobník na kompost

Change the Grounds - Drevený zásobník na kompost

Change the Grounds - Hmyzí hotel

Change the Grounds - Hmyzí hotel

Change the Grounds - Hmyzí hotel

Change the Grounds - Paletové sedenie s celtovou strechou

Change the Grounds - Paletové sedenie s celtovou strechou

Change the Grounds - Paletové sedenie s celtovou strechou

Change the Grounds - Pníky

Change the Grounds - Pníky

Change the Grounds - Pníky

Change the Grounds - Pódium z paliet a OSB dosiek

Change the Grounds - Pódium z paliet a OSB dosiek

Change the Grounds - Pódium z paliet a OSB dosiek

Change the Grounds - Senzorický chodník

Change the Grounds - Senzorický chodník

Change the Grounds - Senzorický chodník

Change the Grounds - Totemy a pieskovcové reliéfy

Change the Grounds - Totemy a pieskovcové reliéfy

Change the Grounds - Totemy a pieskovcové reliéfy

Change the Grounds - Vyvýšené záhony

Change the Grounds - Vyvýšené záhony

Change the Grounds - Vyvýšené záhony

Change the Grounds - Zelené tunely a labyrint

Change the Grounds - Zelené tunely a labyrint

Change the Grounds - Zelené tunely a labyrint

Change the Grounds - Herectvo

Change the Grounds - Herectvo

Change the Grounds - Herectvo

Change the Grounds - Obrysy krajín

Change the Grounds - Obrysy krajín

Change the Grounds - Obrysy krajín

Change the Grounds - Dažďová búrka

Change the Grounds - Dažďová búrka

Change the Grounds - Dažďová búrka

Change the Grounds - Kreatívne písanie

Change the Grounds - Kreatívne písanie

Change the Grounds - Kreatívne písanie

Change the Grounds - Precvičovanie slovnej zásoby

Change the Grounds - Precvičovanie slovnej zásoby

Change the Grounds - Precvičovanie slovnej zásoby

Change the Grounds - Meditačný krúžok

Change the Grounds - Meditačný krúžok

Change the Grounds - Meditačný krúžok

Change the Grounds - Maľovanie pod holým nebom

Change the Grounds - Maľovanie pod holým nebom

Change the Grounds - Maľovanie pod holým nebom

Change the Grounds - Strom básní

Change the Grounds - Strom básní

Change the Grounds - Strom básní

Change the Grounds - Pod mikroskopom

Change the Grounds - Pod mikroskopom

Change the Grounds - Pod mikroskopom

Change the Grounds - Rozmery dinosaurov

Change the Grounds - Rozmery dinosaurov

Change the Grounds - Rozmery dinosaurov

Change the Grounds - Semiačkové bomby

Change the Grounds - Semiačkové bomby

Change the Grounds - Semiačkové bomby

Change the Grounds - Určovanie druhov flóry a fauny na školskom dvore

Change the Grounds - Určovanie druhov flóry a fauny na školskom dvore

Change the Grounds - Určovanie druhov flóry a fauny na školskom dvore

Change the Grounds - Postavte si raketu

Change the Grounds - Postavte si raketu

Change the Grounds - Postavte si raketu

Change the Grounds - Artefakt rozprávania

Change the Grounds - Artefakt rozprávania

Change the Grounds - Artefakt rozprávania

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát