Celosvetovo rastie množstvo dôkazov podporujúcich vyučovanie mimo triedy. Karen Malone vo svojej štúdii „Na každej skúsenosti záleží“ (Every Experience Matters, 2008) identifikovala vyše 100 výskumov z celého sveta, ktoré vyzdvihovali pozitívny vplyv outdoorovej edukácie na celkový rozvoj dieťaťa.
Outdoorová edukácia poskytuje deťom a mládeži širokú paletu výhod. Žiaci majú prístup k čerstvému vzduchu, ktorý podporuje ich koncentráciu či bystrosť a taktiež posilňuje aj imunitný systém. Vzdelávanie vonku poskytuje príležitosti pre fyzický pohyb a rozvíja pohybovú gramotnosť. Spolupráca medzi žiakmi a učiteľom vo vonkajšom prostredí zlepšuje sociálnu interakciu. Nielenže sú vzťahy v skupine uvoľnenejšie, ale vďaka využívaniu rôznych štýlov učenia dostanú všetci jednotlivci príležitosť vyniknúť, čo môže byť obzvlášť prínosné pre žiakov s poruchami pozornosti, ako je napríklad ADHD. Školský dvor ponúka pre tieto účely vhodné podmienky.

 

V rámci projektu Change the Grounds, spolufinancovaného z programu Európskej Únie Erasmus+, sme vytvorili príručku, ktorá slúži ako komplexný sprievodca pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií, ktorí sa snažia zlepšiť výučbu vo vonkajšom prostredí, či už prostredníctvom inšpiratívnych aktivít alebo priamo premenou školského dvora. Cieľom príručky je pomôcť školám maximálne využiť potenciál ich školského dvora pre pravidelnú a neustále sa zlepšujúcu outdoorovú edukáciu.
Obsah príručky je podporovaný online modulmi a námetmi na outdoorové aktivity alebo implementáciu outdoorových prvkov. Všetky materiály sú vytvorené v troch jazykových mutáciách – slovenskej, anglickej a nemeckej.

 

 

Materiály vznikli v rámci projektu Change the Grounds: Transforming spaces for learning activities spolufinancovaného z programu Európskej ÚnieErasmus+, číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035316.

Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených v týchto materiáloch.

Change the Grounds - Knižka

Change the Grounds - Knižka

Rozmýšľali ste už nad tým, ako správne preniesť edukáciu z triedy do vonkajšieho prostredia?

Change the Grounds - Bylinková špirála

Change the Grounds - Bylinková špirála

Návod na stavbu záhradnej špirály, vďaka ktorej dokážeme na menšom priestore vytvoriť niekoľko mikroklimatických zón. V takejto špirále môžeme pestovať rastliny s rôznymi nárokmi.

Change the Grounds - Drevený zásobník na kompost

Change the Grounds - Drevený zásobník na kompost

Návod na zostrojenie špeciálnej vzdušnej nádoby, do ktorej budú žiaci zbierať biologický odpad (napr. z desiaty). Žiaci si osvoja návyky spojené s nakladaním s odpadmi a napokon vzniknuté kvalitné hnojivo vedia použiť napríklad v školských záhonoch.

Change the Grounds - Hmyzí hotel

Change the Grounds - Hmyzí hotel

Hmyzí hotel je skvelou pomôckou pre pozorovanie jednotlivých druhov hmyzu a ich vývoja. Zostrojením tejto jednoduchej konštrukcie rozvíjate aj technické zručnosti žiakov.

Change the Grounds - Paletové sedenie s celtovou strechou

Change the Grounds - Paletové sedenie s celtovou strechou

Návod na stavbu outdoorovej učebne, v ktorej bude vždy dostatok čerstvého vzduchu a zostanete v kontakte s prírodou. Aj takto môže vyzerať moderné vyučovanie.

Change the Grounds - Pníky

Change the Grounds - Pníky

Využitie pníkov je naozaj rôznorodé. Môžete z nich vytvoriť esteticky zaujímavé zákutie, posedenie alebo dokonca športové prvky.

Change the Grounds - Pódium z paliet a OSB dosiek

Change the Grounds - Pódium z paliet a OSB dosiek

Na vystúpenia, predstavenia a rôzne iné podujatia spojené s kultúrou je ideálne vyvýšené miesto - pódium. Ak ho na školskom dvore nemáte, viete ho z paliet veľmi jednoducho postaviť.

Change the Grounds - Senzorický chodník

Change the Grounds - Senzorický chodník

Návod na výstavbu netradičného chodníka z piesku, tvrdších kamienkov, okruhliakov alebo drevených pníkov na zlepšenie držania tela a odstránenie problému plochých nôh.

Change the Grounds - Totemy a pieskovcové reliéfy

Change the Grounds - Totemy a pieskovcové reliéfy

Žiaci majú lepši vzťah k školskému dvoru vtedy, ak majú možnosť ho pretvárať a skrášľovať. Tento návod vám pomôže pri zhotovovaní charakteristických totemových kolov a pieskovcových reliéfov.

Change the Grounds - Vyvýšené záhony

Change the Grounds - Vyvýšené záhony

Školský dvor je ideálnym miestom na zhotovenie vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny a ovocia. Žiaci sa naučia fakty o rastlinách, získajú zručnosti pri pestovaní a vyskúšajú si pocit zodpovednosti.

Change the Grounds - Zelené tunely a labyrint

Change the Grounds - Zelené tunely a labyrint

Pre efektívnejšiu a menej rušivú outdoorovú edukáciu je nevyhnutné rozčlenenie školského dvora na menšie cely alebo zátišia. V návode zistíte ako na to.

Change the Grounds - Herectvo

Change the Grounds - Herectvo

Aktivita na zlepšovanie sociálnych zručností, tímovej práce a budovanie sebavedomia žiakov prostredníctvom hrania nacvičených scénok pred ostatnými žiakmi.

Change the Grounds - Obrysy krajín

Change the Grounds - Obrysy krajín

Aktivita zameraná na overovanie a budovanie vedomostí o geografickej situácii jednotlivých štátov, ich susedných krajín, hlavných miest a vlajkách.

Change the Grounds - Dažďová búrka

Change the Grounds - Dažďová búrka

Pri tejto skupinovej aktivite žiaci vytvárajú na vopred dohodnuté povely učiteľa zvuky búrky. Môžete experimentovať s hlasitosťou a rýchlosťou jednotlivých zvukových efektov.

Change the Grounds - Kreatívne písanie

Change the Grounds - Kreatívne písanie

Pobyt vo vonkajšom prostredí, kde na nás pôsobia reálne podnety, dokáže inšpirovať pri písaní vlastných textov alebo veršov viac, ako si vieme predstaviť.

Change the Grounds - Precvičovanie slovnej zásoby

Change the Grounds - Precvičovanie slovnej zásoby

Pomenovávaním predmetov a javov v cudzích jazykoch, ktorými hovoria jednotliví žiaci, si veľmi jednoducho dokážete rozšíriť slovnú zásobu.

Change the Grounds - Meditačný krúžok

Change the Grounds - Meditačný krúžok

Posedenie v prírodnom prostredí pôsobí uvoľňujúco, relaxačne a je prospešné pre zdravie človeka.

Change the Grounds - Maľovanie pod holým nebom

Change the Grounds - Maľovanie pod holým nebom

Maľovanie na školskom dvore podnecuje u žiakov tvorivú slobodu a týmto spôsobom môžu žiaci lepšie spoznať prírodu.

Change the Grounds - Strom básní

Change the Grounds - Strom básní

Táto aktivita je zameraná na podporu zručností a kreatívneho písania. Študovaním a pozorovaním stromu a jeho vlastností, kreslením a písaním veršov si žiaci zlepšujú slovnú zásobu a zmysly.

Change the Grounds - Pod mikroskopom

Change the Grounds - Pod mikroskopom

Žiaci hľadajú a zbierajú vzorky rastlín na školskom dvore. Tie budú následne pozorovať pod mikroskopom.

Change the Grounds - Rozmery dinosaurov

Change the Grounds - Rozmery dinosaurov

Prostredníctvom zakreslenia zmenšeného obrysu dinosaura na štvorčekový papier a následného vytvorenia obrysu jeho skutočnej veľkosti na ihrisku si žiaci precvičia meranie a pracovanie s mierkou.

Change the Grounds - Semiačkové bomby

Change the Grounds - Semiačkové bomby

Zmiešaním semiačok z divých kvetov, kompostu, hliny a vody vytvoríte guličky, ktoré na skorú jar alebo jeseň „zasadíte“ na nezarastenú zem.

Change the Grounds - Určovanie druhov flóry a fauny na školskom dvore

Change the Grounds - Určovanie druhov flóry a fauny na školskom dvore

Hodinu biológie je možné realizovať aj na školskom dvore a spojiť ju s priamym určovaním fauny a flóry na danom mieste.

Change the Grounds - Postavte si raketu

Change the Grounds - Postavte si raketu

Jednoduchý návod na zostrojenie rakety z lepenky. Touto aktivitou sa u žiakov podporuje používanie matematiky, fyziky a vysvetľuje základy problematiky vesmíru.

Change the Grounds - Artefakt rozprávania

Change the Grounds - Artefakt rozprávania

Žiaci usadení v kruhu reagujú na otázky učiteľa. Rozprávať však môžu až vtedy, keď do stredu kruhu položia svoj artefakt, ktorý si vybrali v okolitom prostredí.

Cookies

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo SÚHLASÍM, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku .

Účely spracovania dát

Zoznam spoločností, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje