Doplniť

PRÍRUČKA PRE UČITEĽA

PRÍRUČKA PRE UČITEĽA

Dúfame, že Príručka TAKE ME OUT Vám pomôže pri hľadaní vašej cesty, ako tráviť vonku s deťmi viac času. Môžete si ju jednoducho stiahnuť v pdf verzii do svojho počítača a používať ju v každodennej praxi. Užite si to!

AKTIVITA: FAREBNÉ BUBLINY

AKTIVITA: FAREBNÉ BUBLINY

Dnes mám pre vás deti pripravené farebné prekvapenie a spoločne si ho vyrobíme.

AKTIVITA: O ČERVENEJ ČIAPOČKE

AKTIVITA: O ČERVENEJ ČIAPOČKE

Poznáte rozprávku o Červenej čiapočke? Čo robila v lese? Čo priniesla starej mame? Ktoré ďalšie postavy v rozprávke vystupovali?

AKTIVITA: ČO JE KRATŠIE A ČO DLHŠIE?

AKTIVITA: ČO JE KRATŠIE A ČO DLHŠIE?

V prírode nenájdeme dve úplne rovnaké vetvičky, listy, alebo kamene. Je tak rôznorodá, ako sme my, ľudia – ani my nie sme všetci rovnakí.

AKTIVITA: KAM A S KÝM DNES POLETÍME?

AKTIVITA: KAM A S KÝM DNES POLETÍME?

Deti diskutujú s učiteľom, prečo vtáky odlietajú preč.

AKTIVITA: DREVO, KAMEŇ A ČO EŠTE?

AKTIVITA: DREVO, KAMEŇ A ČO EŠTE?

Rozprávanie o farebnej pani prírode, ktorá hýri všetkými farbami. Deti, koľko farieb viete nájsť v lese, v prírode? Aké sú to farby?

AKTIVITA: FARBY OKOLO NÁS

AKTIVITA: FARBY OKOLO NÁS

Dieťa vyhľadáva vo svojom okolí predmety podľa vopred zvolenej vlastnosti, napr. farby, pomenuje ich a triedi ich na základe určenej vlastnosti.

AKTIVITA: HĽADANIE ZVIERAT V PRÍRODE

AKTIVITA: HĽADANIE ZVIERAT V PRÍRODE

Deti, pozrite sa okolo seba – aké zvieratká vidíte? Pozrite sa ešte lepšie, naozaj sa tu nachádzajú len tie, ktoré vidno hneď na prvý pohľad? Pozrite sa na zem, zodvihnite list, vidíte nejaké zvieratká teraz?

AKTIVITA: HMATOVÉ PEXESO

AKTIVITA: HMATOVÉ PEXESO

Dieťa rozlišuje prírodniny na základe hmatu, porovnáva a triedi na základe podobnosti.

AKTIVITA: HUDOBNÍ MAJSTRI

AKTIVITA: HUDOBNÍ MAJSTRI

Dieťa si samostatne (príp. v spolupráci s inými) vytvorí hudobný nástroj z materiálu, ktorý nájde vo svojom okolí.

AKTIVITA: KAMIENKY A GAŠTANY

AKTIVITA: KAMIENKY A GAŠTANY

Deti, pozrite sa okolo seba – vidíte niekde objekty, ktorých počet je 6? A čo objekty, ktorých počet je 5, 4, 3, 2, 1?

AKTIVITA: KOLKO JE HODÍN PÁN VLK?

AKTIVITA: KOLKO JE HODÍN PÁN VLK?

Dieťa na základe príslušnej farby určí správny počet - pridá počet krokov, alebo odoberie počet krokov na základe daného počtu.

AKTIVITA: KONCERT DAŽĎOVÝCH KVAPIEK

AKTIVITA: KONCERT DAŽĎOVÝCH KVAPIEK

Na základe pozorovania dieťa samostatne určí počasie, pozná význam dažďa a vie ho verbálne a neverbálne znázorniť.

AKTIVITA: LAND ART V ŠABLÓNE

AKTIVITA: LAND ART V ŠABLÓNE

Dieťa si vyskúša, aké je to byť umelcom, ktorý využíva pre svoje výtvory prírodný materiál a vníma prírodu ako zdroj umenia.

AKTIVITA: LAND ART

AKTIVITA: LAND ART

Dieťa vníma prírodu ako zdroj umenia a pomenuje prírodný materiál, farby a obraz, ktorý vytvorilo.

AKTIVITA: LAPAČ SNOV

AKTIVITA: LAPAČ SNOV

Porozprávame deťom príbeh o vílach, ktoré prinášajú sny a nechajú len pekné, tie zlé pošlú preč (prípadne môžeme príbeh vymyslieť spolu s deťmi).

AKTIVITA: MALÍ FARMÁRI

AKTIVITA: MALÍ FARMÁRI

Vytvoriť a posilniť vzťah detí k prostrediu a k pestovaniu vlastných rastlín. Upozorniť ich na dôležitosť významu poľnohospodárskych plodín pre človeka.

AKTIVITA: MALOVANIE PRÍRODOU

AKTIVITA: MALOVANIE PRÍRODOU

Dieťa vníma prírodu ako zdroj umenia a pomenuje použitý materiál a farby, ktorým namaľovalo obraz v prírode.

AKTIVITA: PREMIESTŇOVANIE SYPKÉHO MATERIÁLU

AKTIVITA: PREMIESTŇOVANIE SYPKÉHO MATERIÁLU

Dieťa premiestňuje presýpaním sypký materiál pomocou PET fľaše/lopatky a oboznamuje sa s so sypkým materiálom.

AKTIVITA: O MEDOVNÍKOVOM DOMČEKU

AKTIVITA: O MEDOVNÍKOVOM DOMČEKU

Deti, poznáte rozprávku o Medovníkovom domčeku? Kto v nej vystupuje? Ježibaba býva v medovníkovom domčeku. Janko a Marienka sa pomaly prikrádajú k domčeku a chcú ochutnať medovník, lebo sú veľmi hladní.

AKTIVITA: NA ČARODEJNÍKA

AKTIVITA: NA ČARODEJNÍKA

Dieťa sa pohybuje pomalou chôdzou pri plnení úlohy na záchranu kráľovstva.

AKTIVITA: NA CHVOSTÍKY

AKTIVITA: NA CHVOSTÍKY

Dieťa sa v hre „Na chvostíky“ pohybuje obratne a dodržiava vopred dohodnuté pravidlá.

AKTIVITA: NA OBLÁČIKY

AKTIVITA: NA OBLÁČIKY

Dieťa sa prostredníctvom dramatizácie oboznamuje s kolobehom vody v prírode.

AKTIVITA: NAHNEVANÁ DORKA

AKTIVITA: NAHNEVANÁ DORKA

Dieťa reprodukuje stručne obsah počutého textu rozprávky Nahnevaná Dorka, chápe prepojenie jednotlivých druhov zvierat v lese a ich význam.

AKTIVITA: NOVINY

AKTIVITA: NOVINY

Dieťa ohľaduplne vykonáva jednotlivé pohyby podľa pokynov učiteľky vo vzťahu ku kamarátovi pri cvičení s novinami.

AKTIVITA: ROZPRÁVKOVÝ BATÔŽTEK „O PAMPÚŠIKOVI“

AKTIVITA: ROZPRÁVKOVÝ BATÔŽTEK „O PAMPÚŠIKOVI“

Dieťa reprodukuje stručne obsah prečítaného textu a vyjadruje vlastné pocity z rozprávky „O Pampúšikovi“ pri hrách

AKTIVITA: OBJEKTÍV

AKTIVITA: OBJEKTÍV

Dieťa sa sústredí na vnímanie okolitej krajiny ako zdroj inšpirácie.

AKTIVITA: PARKÚR V PRÍRODE

AKTIVITA: PARKÚR V PRÍRODE

Dieťa kráča, beží a skáče cez prekážky za vedúcim dieťaťom.

AKTIVITA: POTÔČIKY

AKTIVITA: POTÔČIKY

Deti spolupracujú pri vytváraní potôčikov na základe pokynov.

AKTIVITA: OBRÁZOK PODLA PREDLOHY

AKTIVITA: OBRÁZOK PODLA PREDLOHY

Dieťa pracuje podľa náčrtu/predlohy a z prírodných materiálov zostaví vybraný objekt (auto, dom, kvietok).

AKTIVITA: PRÍRODA V RÁME

AKTIVITA: PRÍRODA V RÁME

Dieťa vníma prírodu ako zdroj umenia a pomenuje použitý materiál a farby, ktorým znázornilo obraz v prírode.

AKTIVITA: PRÍRODNÉ ZVERY

AKTIVITA: PRÍRODNÉ ZVERY

Dieťa dotvorí šablónu vybraného zvieraťa pomocou prírodného materiálu a oboznamuje sa tak s vonkajšími znakmi tiel zvierat.

AKTIVITA: ŠATY MALOVANÉ PRÍRODOU

AKTIVITA: ŠATY MALOVANÉ PRÍRODOU

Dieťa si vyskúša, aké by to bolo, ak by sa naše odevy tvorili z prírodných materiálov.

AKTIVITA: ŠIKOVNÝ NOŠTEK

AKTIVITA: ŠIKOVNÝ NOŠTEK

Dieťa vníma čuchom svoje okolie a čuchom aj identifikuje, aký prírodný materiál sa skrýva v sklíčku.

AKTIVITA: NAŠE SLNEČNÉ HODINY

AKTIVITA: NAŠE SLNEČNÉ HODINY

Dieťa sa podieľa na tvorbe slnečných hodín a určí na nich aktuálny čas.

AKTIVITA: REMESELNÍK - STOLÁR

AKTIVITA: REMESELNÍK - STOLÁR

Dieťa sa oboznámi s profesiou stolára a jeho činnosťami a vyskúša si zatĺkanie klincov, spájanie materiálov.

AKTIVITA: VESELÉ TIENE

AKTIVITA: VESELÉ TIENE

Dieťa pozoruje jednotlivé prírodniny, ich tiene, vytvára tiene z prírodnín a dotvára ich vlastnou kresbou

AKTIVITA: ZBER ODPADKOV

AKTIVITA: ZBER ODPADKOV

Dieťa identifikuje dôsledky nevhodného správania sa ľudí v lese a triedi vzniknutý odpad podľa materiálu na papier, sklo a plast.

PROFIL UČITEĽA

PROFIL UČITEĽA

Profesijné štandardy pre učiteľov outdoorovej edukácie v materskej škole definujú rozsah poznatkov, úroveň praxe a mieru zaangažovania, ktorú by profesionálni pedagógovia so záujmom o outdoorový prístup mali dosiahnuť. Dúfame, že tento dokument vám bude nápomocný v prípade, ak si chcete zvýšiť svoje profesijné kompetencie.

Cookies

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo SÚHLASÍM, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku .

Účely spracovania dát

Zoznam spoločností, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje