Lidské prostředí - Světelné znečištění

Lidské prostředí - Světelné znečištění

Naučit žáky, jaký vliv má světelné znečištění na krajinu.

Lidské prostředí - Lidskost v nás

Lidské prostředí - Lidskost v nás

Zjistit, co žáci vědí o lidských hodnotách, motivovat je k úvahám o správném a chybném konání.

Lidské prostředí - Město patří lidem, ne autům

Lidské prostředí - Město patří lidem, ne autům

Prostřednictvím brainstormingu žáci shrnou své dosavadní poznatky o dopravě.

Lidské prostředí - Ekologická stopa

Lidské prostředí - Ekologická stopa

Objasnit žákům, co je to ekologická stopa člověka a vysvětlit základní pojmy s tím související.

Lidské prostředí - Vizuální smog

Lidské prostředí - Vizuální smog

Zjistit, co žáci vědí o vizuálním smogu v našich městech a seznámit se se situací v nejbližším okolí.

Lidské prostředí - Komunitní zahrady nebo farmaření ve městě

Lidské prostředí - Komunitní zahrady nebo farmaření ve městě

Motivace k diskusi o komunitních zahradách.

Biodiverzita - Invazní rostliny

Biodiverzita - Invazní rostliny

Představit žákům téma a dát jim zábavnou formou základní informace, o které by se mohli v úvodu opřít i ti, kteří o daném tématu vůbec nic nevědí.

Biodiverzita  - Netopýři a rekonstrukce staveb

Biodiverzita - Netopýři a rekonstrukce staveb

Navození témata zateplování budov, které ohrožuje život netopýrů v panelových domech, prověření znalostí žáků ohledně problémů obyvatel domů s netopýry.

Biodiverzita - Nelegální obchod se zvířaty

Biodiverzita - Nelegální obchod se zvířaty

Představit žákům životní příběh některých druhů zvířat ohrožených nelegálním obchodem.

Biodiverzita - Ekonomická a sociální hodnota biodiverzity

Biodiverzita - Ekonomická a sociální hodnota biodiverzity

Zjistit, co žáci vědí o sociální a ekonomické hodnotě živočichů.

Biodiverzita - Permakultura

Biodiverzita - Permakultura

Definovat pojem permakultura na příkladu vlastností permakulturní zahrady.

Biodiverzita - Ohrožení obojživelníci

Biodiverzita - Ohrožení obojživelníci

Navození tématu a prověření, co žáci vědí o vybraných obojživelnících žijících v lese.

Přírodní dědictví - Léčivé rostliny

Přírodní dědictví - Léčivé rostliny

Cílem aktivity je naučit rozeznávat žáky některé druhy léčivých rostlin a prostřednictvím ochutnávky čaje motivovat k jejich využívání.

Přírodní dědictví - Nehmotné kulturní dědictví

Přírodní dědictví - Nehmotné kulturní dědictví

Seznámit žáky s problematikou nehmotného kulturního dědictví - úvod do tématu, problematiky, navození daného tématu.

Přírodní dědictví - Přírodní dědictví

Přírodní dědictví - Přírodní dědictví

Seznámit žáky s problematikou Přírodního dědictví - úvod do tématu, problematiky, navození daného tématu.

Přírodní dědictví - Památky v mém okolí

Přírodní dědictví - Památky v mém okolí

Navštívit některou památku ve svém okolí, získat o ní co nejvíce informací.

Přírodní dědictví - Turismus a ekoturismus

Přírodní dědictví - Turismus a ekoturismus

Zjistit, co žáci vědí o turismu.

Ovzduší - Kyselý déšť

Ovzduší - Kyselý déšť

Navodit téma a zjistit, co žáci vědí o kyselých deštích.

Ovzduší - Hluk a emise z dopravy, oxidy dusíku

Ovzduší - Hluk a emise z dopravy, oxidy dusíku

Navodit téma jak zjistit, co žáci vědí o jednotlivých druzích dopravy.

Ovzduší - Lišejníky

Ovzduší - Lišejníky

Seznámení se s problematikou lišejníků a jejich vlivem na životní prostředí, pozorování a seznámení se s reálnou situací v nejbližším okolí.

Energie - Neobnovitelné zdroje energie

Energie - Neobnovitelné zdroje energie

Seznámit žáky se základním rozdělením energetických zdrojů, které člověk a společnost využívá.

Energie - Úspora energie

Energie - Úspora energie

Vzbudit u žáků zájem o téma šetrení energie.

Energie - Obnovitelné zdroje energie CLIL

Energie - Obnovitelné zdroje energie CLIL

Zjistit, zda žáci vědí, co znamenají termíny „obnovitelná“ a „neobnovitelná“ energie a co podle nich může být obnovitelné a neobnovitelné.

Energie - Vliv zastavěných ploch na místní klima

Energie - Vliv zastavěných ploch na místní klima

Uvědomit si rozdílnost různých povrchů, zejména z hlediska jejich teplot.

Odpady - Směrem k nulové produkci odpadu

Odpady - Směrem k nulové produkci odpadu

Motivace k uvědomění si problému s odpady.

Odpady - Redukce konzumního způsobu života

Odpady - Redukce konzumního způsobu života

Zjistit, jaké jsou z pohledu žáků jejich základní životní potřeby.

Odpady - Druhy odpadu a jejich třídění CLIL

Odpady - Druhy odpadu a jejich třídění CLIL

Motivace žáků a zjištění úrovně předchozích znalostí o tématu.

Odpady - Třídění a recyklace skla

Odpady - Třídění a recyklace skla

Navození tématu “sklo jako odpad a jeho další využití”.

Odpady - Uvědomělé nakupování

Odpady - Uvědomělé nakupování

Pomoci žákům uvědomit si, kdy a kolik odpadu produkují.

Voda - Čisticí prostředky v domácnosti

Voda - Čisticí prostředky v domácnosti

Zjistit, jaké typy čisticích prostředků žáci používají ve svých domácnostech.

Voda - Břehy, břehové porosty a péče o ně

Voda - Břehy, břehové porosty a péče o ně

Zjištění, co si žáci pamatují o březích a břehových porostech.

Voda - Znečištění tekoucích povrchových vod

Voda - Znečištění tekoucích povrchových vod

Navození tématu o znečištění povrchových vod a s tím spojených důsledků pro životní prostředí a člověka.

Voda - Odpadní voda v domácnosti

Voda - Odpadní voda v domácnosti

Poznat rozdíly a umět rozlišit pitnou a odpadní vodu.

Voda - Zdroje pitné vody CLIL

Voda - Zdroje pitné vody CLIL

Porozumění významu vody, výběr mezi vodou z vodovodu a balenou vodou, budování respektu k životnímu prostředí.

Cookies

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo SÚHLASÍM, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku .

Účely spracovania dát

Zoznam spoločností, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje